Tina Lindberg Claeson

Påminnelse om transportsubventionen!

Påminnelse om transportsubventionen!

Glöm inte att använda er av transportsubventionen!Du som kultursamordnare ansvarar över rekvireringen. Du kan använda den för att till exempel transportera barn till Gävle för att se en föreställning på plats på Folkteatern Gävleborg, men du kan även “ge” resor till pedagoger som vill ta sin klass till ett museum. Kultimera för förskoleklass och grundskola […]

Nationella minoriteter och minoritetsspråk Flaggor minoriteter

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kommuner, regioner och statliga myndigheter har ett ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Enligt artikel 30 av Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter: ”Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, […]

Rum för mer!

Rum för mer!

Nu finns det mer plats på www.kultimera.se!Här vill vi ha plats för mer än bara viktiga datum. Även goda exempel, tips på konferenser och mer ska få plats! Har ni något ni vill tipsa om? Maila text och foto till Tina så kanske det hamnar här!

Program Utbudsdag 17 april i Söderhamn

Program Utbudsdag 17 april i Söderhamn

Välkomna till vårens utbudsdag onsdag 17 april 2024!Söderhamns teater Vi visar upp utbud och information från flera av våra Regionala Kulturaktörer med varaktigt uppdrag och hoppas på en trevlig dag.Värd för dagen är Söderhamns kommun, Anton Larsson och Lars PetterssonSkynda till anmälan! Utbudsdag – Region Gävleborg (regiongavleborg.se) Måndag 8 april är sista dagen för anmälan. […]

Oktober är den kallaste månaden Flera skådespelare framför en öppen väska. Deras ansikten lyses upp från väskans ljus.

Oktober är den kallaste månaden

Årligen möts länets kommuner i något vi kallar runda bord-samtal. Tjänstepersoner från kommunerna och representanter från aktörer inom Kultursamverkansmodellen träffas. I samtalen pratar vi om förutsättningar, önskemål, behov och samtidigt utvärderar vi modellen Kultimera. Sandvikens kommun visste redan vad de helst ville prata om och bad representanter från Folkteatern Gävleborg att närvara på deras samtal. […]