Kultimera

Kultimera är framtaget för att underlätta och få en närmare dialog med kommuner i Gävleborg kring kultur för förskoleklasser och grundskola. 

Inom Gävleborgs län finns ett stort utbud av kultur att tillgå och på Kultimera.se gör vi det tydligt vilket utbud som finns i länet. Inom modellen Kultimera samverkar länets kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

Utbudsdagarna

Under dagarna presenteras utbud från olika verksamhetsområden och alla kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag. Det finns åtta kulturaktörer som arbetar inom scenkonst, kulturarv och kulturmiljö, film, crossmedia, bild- och formkonst och slöjd, läsfrämjande.

I samverkan med länets kommuner

Modellen Kultimera tas fram i samråd med länets kommuner och utvärderas kontinuerligt för att följa upp eventuella förändringar som sker omkring oss. I modellen ingår webbplattformen kultimera.se, breddade utbudsdagar, subventionering och fortbildning.
Subventionen består utav en transportsubvention till och från de regionala aktörerna och tre världsarvsgårdar/besökscenter.
Den andra subventionen är utvecklingspotten som söks av regionala aktörer utefter kommunernas idéer och behov. Stödet delas ut årligen och projektet ska följa kriterier såsom hållbarhet, efterfrågan och metodutveckling.
Kommunerna kan komma in med önskemål löpande under året eller under de runda bord-samtal som hålls under våren.

Utbud

I utbudskatalogen ska vi kunna hitta utbud från alla aktörer och alla verksamhetsområden. För att förenkla urvalet kan man välja utbud efter konst- eller kulturform, åldersgrupp, lokal och om utbudet turnérar eller inte.
Men vi kan även sortera genom ett antal tvärperspektiv. Vi kan välja om utbudet ska vara kopplat till Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk, om utbudet är anpassat på något sätt, om det är en fortbildning för oss aktörer eller beställare. Eller om man letar efter utbud som passar Skapande skola.
Nedan finns lättare förtydligande kring några av tvärperspektiven.

Äppelmärkt

Lämplig för barn och unga med funktionsvariationer.
Hur utbudet är anpassat står beskrivet i respektive utbudsbeskrivning.

Inför beställning av äppelmärkt utbud, ta alltid kontakt med ansvarig producent/verksamhetsutvecklare för vidare dialog kring förutsättningar gällande just er grupp/skola.

Sveriges nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk

Utbud som främjar Sveriges nationella minoriteter (judar, sverigefinnar, tornedalingar, romer och urfolket samer) och/eller Sveriges nationella minoritetsspråk (jiddisch, finska, meänkieli, romani chib och samiska)

Mer information om Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk på www.regiongavleborg.se/minoritet

Enligt artikel 30 av Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter:

Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

 

Kontakta oss

Vid frågor om hemsidan eller Kultimera:
Tina Lindberg Claeson
Samordnare barn och unga
Kultur Gävleborg
076-8308476

Arkiv Gävleborg
Sofia Hedén
Arkivarie
026 – 108870

Folkteatern Gävleborg
Johanna Westlin
Producent
070-295 27 57

Gävle Symfoniorkester
Einar Ander
Orkesterchef
026-172934

Hälsinglands museum
Cia Olsson
Museipedagog
070-372 89 52

Litteraturhuset Trampolin
Ingeborg Wasserman Westlin
Verksamhetsutvecklare
026-241609

Länsmuseet Gävleborg
Annika Williams
Avdelningschef Lärande och Samlingar
072-076 34 55

Världsarv
Elisabet Olinder
Världsarvspedagog
073-920 13 71

Riksteatern Gävleborg
Agneta Svens
Teaterkonsulent
070-3751994

Kultur Gävleborg
Dans
Linnéa Persson
Danssamordnare/producent
026-65 02 23
072-147 83 03

Musik
Lotta Hellsten
Producent barn och unga, musik i skolan
026-155957
070-5165957

Margareta Norberg
Producent barn och unga, skolkonserter
026-155982
070-5155982

Hemslöjd
Matilda Wiklander Palmertz
Verksamhetsutvecklare
026-531163
072-2250609

Konst
Erik Anderman
Verksamhetsutvecklare
026-531196

Crossmedia
Josephine Rydberg
Verksamhetsutvecklare
026-155974
072-5609575

Film
Lena Ostermann
Verksamhetsutvecklare
026-531245
072-2080446

Henrik Harrysson
Verksamhetsutvecklare
026-531189
072-2000104

Litteraturfrämjande
Karin Forsgren Anderung
Verksamhetsutvecklare
026-531167
072-2477905

Cajsa Blank
Verksamhetsutvecklare
026-15 76 92
073-086 57 50