Kultimera

Kultimera är framtaget för att underlätta och få en närmare dialog med kommuner i Gävleborg kring kultur för förskoleklasser och grundskola. 

Inom Gävleborgs län finns ett stort utbud av kultur att tillgå och på Kultimera.se gör vi det tydligt vilket utbud som finns i länet. Inom modellen Kultimera samverkar länets kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

Utbudsdagarna

Under dagarna presenteras utbud från olika verksamhetsområden och alla kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag. Det finns sju kulturaktörer som arbetar inom scenkonst, kulturarv och kulturmiljö, film, crossmedia, bild- och formkonst och slöjd, läsfrämjande.
På hösten visas scenkonstutbudet samt film och på våren deltar övriga kulturaktörer med regionalt uppdrag.

Gåvoboken

Gåvoboken delas ut innan förskoleklass, men även den ingår i modellen Kultimera. Boken lämnas över när barnet besöker ett bibliotek för första gången med sin vårdnadshavare. Där byter vårdnadshavaren in ett kort som de fått av BVC till en bok till barnet. Boken bekostas av Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Syftet med gåvoboken är att stötta kommunerna i  arbetet med att barn ska få möta professionell kultur för att i framtiden själva berika sina liv med konst och kultur.

I samverkan med länets kommuner

Modellen Kultimera tas fram i samråd med länets kommuner och utvärderas kontinuerligt för att följa upp eventuella förändringar som sker omkring oss. I modellen ingår webbplattformen kultimera.se, breddade utbudsdagar, subventionering och fortbildning.

Äppelmärkt

Lämplig för barn och unga med funktionsvariationer.

Inför beställning av äppelmärkt utbud, ta alltid kontakt med ansvarig producent/verksamhetsutvecklare för vidare dialog kring förutsättningar gällande just er grupp/skola.

Kontakta oss

Vid frågor om hemsidan eller Kultimera:
Tina Lindberg Claeson
Samordnare barn och unga, Kultur Gävleborg
026-153595
076-8308476

Arkiv Gävleborg
Solveig Östlund Blomgren
Arkivpedagog
026-108870

Folkteatern Gävleborg
Anna Thelin
Producent
026-546518
073-0359164

Gävle Symfoniorkester
Einar Ander
Orkesterchef
026-172934

Hälsinglands museum
Lars Berglund
Museipedagog
0650-19608
070-5910577

Litteraturhuset Trampolin
Ingeborg Wasserman Westlin
Verksamhetsutvecklare
026-241609

Länsmuseet Gävleborg
Ann Nilsén
Intendent/Museipedagog
026-655619

Riksteatern Gävleborg
Agneta Svens
Teaterkonsulent
070-3751994

Kultur Gävleborg
Dans
Matilda Björkbacka
Verksamhetsutvecklare Dans
026-53 12 12
072-208 97 30

Musik
Lotta Hellsten
Producent barn och unga, musik i skolan
026-155957
070-5165957

Margareta Norberg
Producent barn och unga, skolkonserter
026-155982
070-5155982

Hemslöjd
Eva Carlborg
Verksamhetsutvecklare Hemslöjd
026-155984
070-6873350

Konst
Erik Anderman
Verksamhetsutvecklare Konst
026-531196

Ellinor Ahlstrand
Konstpedagog
072-516 87 70

Crossmedia
Josephine Rydberg
Verksamhetsutvecklare Crossmedia
026-155974
072-5609575

Världsarv
Anna-Karin Ferm
Verksamhetsutvecklare kultur och världsarv
026-650216
073-2753766

Film
Lena Ostermann
Verksamhetsutvecklare Film
026-531245
072-2080446

Henrik Harrysson
Verksamhetsutvecklare Film
026-531189
072-2000104

Litteraturfrämjande
Karin Forsgren Anderung
Verksamhetsutvecklare Litteratur
026-531167
072-2477905

Cajsa Blank
Verksamhetsutvecklare Bibliotek