Folkteatern Gävleborg

Folkteatern har genom åren utmärkt sig för sitt specifika tilltal, musikalitet, annorlunda och inspirerande val av spelplatser, för hög konstnärlig nivå, undersökande arbetsprocesser och angelägna teman. Genom våra föreställningar och publikmöten befinner vi oss på en bildningsresa tillsammans med vår publik. Gemensamt studerar, undersöker och forskar vi om vad det är att vara människa i Gävleborg och världen.

Under 2019-2020 genomför vi det treåriga, unika samarbetsprojektet Scen:se tillsammans med Riksteatern. Scen:se är scenkonst för barn och unga med intellektuella funktionsvariationer och syftet är att alla ska få möjligheten att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov. Just nu är Scen:se föreställningar Stranden och Shakespeares Hjärtslag ute på en landsomfattande turné i Sverige med Riksteatern Barn & Unga. De båda föreställningarna finns presenterade under utbud och är bokningsbara från december 2019 till februari 2020.

Folkteatern ska med sin verksamhet, sina föreställningar och de ämnen som tas upp, bidra till att skapa nya sammanhang där oväntade kontakter knyts och nya aktiviteter och projekt möjliggörs. Omvärlden förändras och vi är övertygade om att levande scenkonst är en så stark kraft i sig själv att vi kan och bör ge oss in i nya sammanhang utan att förlora vår egenart och konstnärliga integritet.

Vi hoppas att vi tillsammans med Er kan spela en roll för hur vårt län och vi som bor här möter framtiden och de nya frågor som den för med sig.

www.folkteaterngavleborg.se

Växel 026-12 92 00
info@folkteaterngavleborg.se

Besöksadress
Norra Rådmansgatan 23, 803 21 Gävle