Länsmuseet Gävleborg

Välkommen att använda länsmuseet som klassrum

Det kan vara kreativt att byta miljö! Tänk på länsmuseet som ett extra klassrum. Låt utställningssalarna bli en arena för frågeställningar, lärande och undersökande pedagogik. Arbeta vidare med kreativt skapande i ateljén under ledning av våra pedagoger. Här kan ni också klä ut er och göra rollspel, exempelvis utifrån olika teman i våra utställningar.

Vi ordnar visningar för er förskola och upp till universitetsnivå.

Har du speciella önskemål så kan vi anpassa en visning och workshop för just din klass. Med konsten och kulturarvet som utgångspunkt kan vi diskutera och reflektera över i stort sett vilka ämnen som helst.

Konsten är en bra utgångspunkt för den som vill diskutera värdegrundsfrågor, samhällsutveckling och fördomar. I konstsalarna visas utvalda verk ur museets samlingar svensk konst från 1600-talet och framåt. Vi kan göra övningar där klassen får träna på muntlig framställning och berättande.

På museet finns kulturhistoriska utställningar av olika slag. Här kan du tillsammans med våra museipedagoger utforma en lektion eller en workshop. Kontakta oss för diskussion och förslag!

Ta gärna kontakt med någon av våra pedagoger innan du bokar, så ser vi tillsammans till att du och din grupp får ut så mycket som möjligt av besöket.

Bokade skolvisningar är kostnadsfria.

Läs mer på vår hemsida:

http://lansmuseetgavleborg.se/

Speciellt för skolan med bokningar:

http://lansmuseetgavleborg.se/for-skolan

Vill du förbereda dej inför ditt besök på länsmuseet?

http://lansmuseetgavleborg.se/tillganglighet