Riksteatern Gävleborg

Riksteatern - sätter tankar och känslor i rörelse

Riksteatern Gävleborg är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät.

Vi arbetar utifrån tre plattformar, Barn och Unga, Samverka/gemensamt agera samt Spridning av dans till våra lokala teaterföreningar. Inom område Barn och Unga sker förmedling och turnéläggning av ca 250 föreställningar årligen till förskolor och skolor i länet samt fortbildnings- och utbudsdagar för pedagoger m fl. Dramapedagogisk verksamhet i anslutning till skolföreställningar erbjuds samt lokalt anpassade erbjudanden för Skapande Skola-projekt.

Riksteatern Gävleborg har också till uppgift att utveckla den offentligt arrangerade scenkonsten genom stöd och kompetensutveckling till länets teaterarrangörer. Vi driver ett regionalt repertoarråd för att skapa ett större publikt inflytande över vårt teaterutbud och för att öka dialogen med länsinvånarna.

Sedan hösten 2018 har Riksteatern Gävleborg fått ett utökat dansuppdrag. Uppdraget innebär bl a att hjälpa våra lokala teaterföreningar att arrangera dans.

I länet finns nio lokala arrangörsföreningar fördelade på nio olika kommuner.

 

 

 

 

Riksteatern Gävleborg är en fri ideell förening som drivs av en styrelse. Styrelsen representeras av en person från varje lokal förening.

Teaterkonsulent
Agneta Svens 
Telefon 070 – 375 19 94

Ordförande i den regionala föreningen
Ann-Kristine Hellman.

Riksteatern Gävleborgs hemsida