Aktörer

Vi samarbetar kring utbudet för barn och unga i länet.

Arkiv Gävleborg

Arkiv Gävleborg erbjuder kostnadsfria studiebesök och arkivlektioner med olika teman. I arkivet berättar vi om och visar spännande dokument från länet. Eleverna får inblick i hur primärkällor har kommit till, förvaras och kan användas. Vi har även ett digitalt utbud på hemsidan som kan användas direkt i klassrummen. Vi bevarar arkiv från föreningar, företag och privatpersoner i Gävleborgs län. Hemsida: http://arkivgavleborg.se/

Läs mer på aktörens webbplats →

Folkteatern Gävleborg

Folkteatern Gävleborg är en regionteater som verkat sedan 1983 i Gästrikland och Hälsingland och som har sitt säte i Gävle. Vi producerar kontinuerligt scenkonst för barn och unga, från förskola till gymnasium, och håller seminarier som riktar sig till pedagoger inom skolan. Vi hoppas att vi tillsammans med Er kan spela en roll för hur vårt län och vi som bor här möter framtiden och de nya frågor som den för med sig.

Läs mer på aktörens webbplats →

Gävle symfoniorkester

Gävle Symfoniorkesters historia är lång och spännande, men det är framtiden som alltid står i orkesterns fokus. Varje konsert är en utmaning att leverera det allra bästa och leva upp till publikens förväntningar om en konstupplevelse på högsta nivå. Det har orkestern gjort sedan den grundades 1912.

Läs mer på aktörens webbplats →

Hälsinglands museum

Hälsinglands museum är ett kulturhistoriskt museum, beläget i Hudiksvall. Museets verksamhet går tillbaka till 1859. Vi har rika kulturhistoriska samlingar av föremål, arkivalier och fotografier. Sedan 2013 har museet status som regionmuseum.

Läs mer på aktörens webbplats →

Kultur Gävleborg

Kultur Gävleborg arbetar för ett levande konst- och kulturliv i hela Gävleborgs län. Vårt arbete utgår från den regionala kulturplanen för Gävleborg 2023 - 2026.

Läs mer på aktörens webbplats →

Litteraturhuset Trampolin

Trampolin är ett litteraturhus för barn och unga som ligger i Kulturcentrum i Sandviken. På Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Vår målgrupp är barn och unga 0-18 år och vuxna som i sitt yrkesutövande, ideellt eller privat har betydelse för barns och ungas möjligheter att skapa berättelser och utveckla sitt språk.

Läs mer på aktörens webbplats →

Länsmuseet Gävleborg

Länsmuseet Gävleborg har verksamhet i både Gästrikland och Hälsingland. Museibyggnaden finns i Gävle. Vi jobbar med konst, kulturhistoria, byggnadsvård, arkeologi och pedagogik. I samlingarna finns ca 2 miljoner bilder och ca 80 000 föremål. Du är välkommen att använda länsmuseet som ett extra klassrum. Låt utställningssalarna bli en arena för frågeställningar, lärande och undersökande pedagogik. Bokade skolvisningar är kostnadsfria.

Läs mer på aktörens webbplats →

Riksteatern Gävleborg

Riksteatern Gävleborg är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät.

Läs mer på aktörens webbplats →