Litteraturhuset Trampolin

Trampolin är ett litteraturhus för barn och unga som ligger i Kulturcentrum i Sandviken. På Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande.

Trampolins målgrupp är barn och unga i åldrarna 0-18 år, och vuxna som i sitt yrkesutövande, ideellt eller privat har betydelse för barns och ungas möjligheter att skapa berättelser och utveckla sitt språk. Vi erbjuder barn möjlighet att under skoltid och på fritiden skapa egna och ta del av andras berättelser. I samverkan med Region Gävleborg arbetar Trampolin för att utveckla det läsfrämjande arbetet och lyfta litteraturen som konstform i Gävleborgs län. Läs mer på Trampolins hemsida och på Litteraturhusbloggen.

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss:

Katarina Eriksson
katarina.a.eriksson@sandviken.se
Tel: 026-241145

Ulrika Goude Westby
ulrika.goude@sandviken.se
Tel: 026-240114

Ingeborg Wasserman Westlin
ingeborg.westlin@sandviken.se
Tel: 026-241609

Besök oss:

Kulturcentrum
Köpmangatan 5-7
811 39 Sandviken