Litteraturhuset Trampolin

Litteraturhuset Trampolin ny aktör!

Trampolin är ett litteraturhus för barn och unga som ligger i Kulturcentrum i Sandviken. På Litteraturhuset Trampolin arbetar vi på ett lustfyllt sätt med berättelser och böcker för att uppmuntra till läsning, berättande och eget skapande. Litteraturhusets syfte är att arbeta med läs- och språkutveckling genom estetiska metoder med fokus på berättande. Det gör vi genom högläsning, drama, bild, film, foto, rörelse, musik m.m.

Målgrupp för verksamheten är barn i åldrarna 0-18 år och vuxna som i sitt yrkesutövande, ideellt eller privat har betydelse för barns och ungas möjligheter att skapa berättelser och utveckla sitt språk. Litteraturhuset Trampolin erbjuder barn och unga möjlighet att under skoltid och på sin fritid skapa egna och ta del av andras berättelser. Trampolin är även en del av Kulturlöftet i Sandvikens kommun där vi utvecklar och genomför olika litteraturprojekt för olika årskurser.

För vår vuxna målgrupp erbjuder vi fortbildning, inspirationsdagar, studiebesök m.m.

Läs mer om vår verksamhet i boken Trampolinmodellen- Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling eller kolla in vår blogg Litteraturhusbloggen.

 

Kontakta oss:

Ingeborg Wasserman Westlin

Ingeborg.westlin@sandviken.se

Tel: 026-241609

Besök oss:

Kulturcentrum
Köpmangatan 5-7
811 39 Sandviken