Litteraturhuset Trampolin

Trampolin är ett litteraturhus för barn och unga som ligger i Kulturcentrum i Sandviken. På Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Genom högläsning, drama, bild, film, foto, rörelse, musik m.m levandegör vi böcker och andra berättelser och uppmuntrar barn och unga till eget berättande.

Vår målgrupp är barn i åldrarna 0-18 år och vuxna som i sitt yrkesutövande, ideellt eller privat har betydelse för barns och ungas möjligheter att skapa berättelser och utveckla sitt språk. På Trampolin erbjuder vi barn möjlighet att under skoltid och på fritiden skapa egna och ta del av andras berättelser. Vi är även en del av Kulturlöftet i Sandvikens kommun där vi som aktör utvecklar och genomför litteraturprojekt för olika årskurser i förskola och skola.

Trampolin har under 2020-2021 ett regionalt uppdrag från Region Gävleborg att vara en resurs för hela länet. För vår vuxna målgrupp erbjuder vi exempelvis fortbildning, inspirationsdagar och studiebesök samt möjlighet att ta del av våra handledningar och pedagogiska material som är framtagna på Trampolin.

Vill ni veta mer om Trampolin kan ni läsa vår bok Trampolinmodellen- Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling som kom ut 2018. Där har vi samlat våra erfarenheter, metoder och kunskaper och vårt sätt att kombinera teori och praktik med berättelsen i centrum.

Vill ni följa oss i vardagen så rekommenderar vi att följa vår blogg Litteraturhusbloggen. Där finns massor av tips på workshoppar och annat smått och gott att ta del av!

 

 

Kontakta oss:

Ingeborg Wasserman Westlin
ingeborg.westlin@sandviken.se
Tel: 026-241609

Besök oss:

Kulturcentrum
Köpmangatan 5-7
811 39 Sandviken