Påminnelse om transportsubventionen!

13 juni, 2024

Glöm inte att använda er av transportsubventionen!
Du som kultursamordnare ansvarar över rekvireringen. Du kan använda den för att till exempel transportera barn till Gävle för att se en föreställning på plats på Folkteatern Gävleborg, men du kan även “ge” resor till pedagoger som vill ta sin klass till ett museum.

Kultimera för förskoleklass och grundskola ska stärka tillgången till konst och kultur och öka samverkan mellan länets kommuner och kulturaktörer med regionalt uppdrag.
Målet med kulturgarantin är att kulturaktörer med regionalt uppdrag ska ge alla medverkande kommuner bra förutsättningar för att elever i förskoleklass och grundskola ska få möta professionell konst och kultur, detta genom samordning, gemensamma utbudsdagar, webbplats och subventionering.

För att fler barn och ungdomar ska få möjligheten att möta en kulturaktör, världsarvsgårdar och besökscenter på plats, infördes en transportsubvention för alla kommuner inom Gävleborgs län.
Subventionen kan användas för resor till kulturaktörer som ligger utanför kommunens gräns och för resor till och från världsarvsgårdar och besökscenter (även om dessa ligger inom kommungränsen).

100 000 kr finns att rekvirera för transport. Då förutsättningarna ser olika ut i länet används en fördelningsnyckel.

Resmål som innefattas av transportsubventionen

Kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag med fysisk plats (transportsubventionen kan inte användas om kulturaktören finns eller arrangerar i egen kommun):
Arkiv Gävleborg
Folkteatern Gävleborg
Gävle Symfoniorkester
Hälsinglands Museum
Länsmuseet Gävleborg

Världsarvsgårdar och besökscenter:
Världsarvsgården Erik-Anders i Söderhamns kommun
Besökscentret Ol-Anders i Ovanåkers kommun
Världsarvsgården Bortom Åa i Ljusdals kommun
Världsarvsgården Gästgivars i Bollnäs kommun

Besök bokas med respektive aktör.
Transportsubventionen kan användas för att ta en årskurs till en aktör, men även i mindre konstellationer om till exempel en pedagog önskar ta med sin klass till en aktör.

Fördelning

Gävle Kommun 15000kr
Hudiksvalls kommun 15000kr
Sandvikens kommun 15000kr
Ljusdals kommun 10000kr
Bollnäs kommun 10000kr
Söderhamns kommun 10000kr
Nordanstigs kommun 10000kr
Ovanåkers kommun 5000kr
Hofors kommun 5000kr
Ockelbo kommun 5000kr


Administration
Resor som får räknas är endast till och från de besöksmål som räknas upp ovan.
Rekvisition (faktura) för resor gjorda under året får ej överstiga siffran som fördelningen visar.
Resor får räknas oavsett om det är med kollektivtrafik (med eller utan subvention från X-trafik, läs mer här), abonnerade bussar eller liknande. Resor inom kommungränsen gäller endast vid besök av världsarvsgårdar eller besökscenter.
Transportsubventionen kan endast användas vid elevbesök (där ingår medföljande pedagoger, elevassistenter och resurs), ej för personalgrupper.


Faktura ska ange vilken kulturaktör ni besökt och hur många barn och ungdomar som följt med på resan.

Rekvisition (faktura) skickas senast 15/12 till:
Region Gävleborg
Ekonomiservice
KST 20619
826 82 Söderhamn