Studiebesök på Trampolin

LITTERATURHUSET TRAMPOLIN
Behöver du och dina kollegor göra något kreativt tillsammans? Få ny inspiration och nya idéer till att skapa och berätta med barn och unga? Boka in ett studiebesök hos oss på Trampolin! Vi berättar om vår verksamhet, våra lokaler och bjuder er på en kreativ workshop.

Vilka är vi? Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer, som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande. Vi erbjuder olika workshoppar och litteraturprojekt för barn och unga i skolan och på deras fritid. På Trampolin utgår vi från böcker och andra berättelser och väver in digitala verktyg i barnens skapande.

Hur ser det ut på Trampolin? Litteraturhuset Trampolin ligger i Sandviken och öppnade sina dörrar 2014. När man frågar någon om hur ett litteraturhus ser ut så tänker nog många på ett hus fyllt med böcker, ungefär som ett bibliotek, men våra lokaler ser annorlunda ut. Våra lokaler är specialgjorda för att skapa och berätta på många olika sätt och framtagna av barn och unga tillsammans med en barnkulturdesigner.

Trampolin består av ett korridorsgalleri, tre större rum (Berättarrummet, Caféköket och Studion) samt ett par mindre rum och “häng”-utrymmen.

I CafèKöket finns det möjlighet att fika, baka eller laga mat, som var ett önskemål som kom från ungdomar.
Trälådorna fungerar som sittplatser, bord men kan också förvandlas till en scen, bro, tåg eller något annat spännande i stunden. Den spännande fondtapeten med fjärilar, byggnader och planeter döljer en hemlig dörr in till Berättarrummet.
I Berättarrummet finns det en stor golvyta för lek och rörelse, leksignaler som en stor spännande koja, kläder för utklädning, tittskåp med leksaker och böcker m.m.

I Studion skapar vi med alla möjliga och omöjliga material. Vi leker och utforskar med färg, form, film, foto e-böcker etc.

Upplev Trampolin på plats och genomför en praktisk workshop! Under ett besök hos oss berättar vi om vår verksamhet och arbetssätt och visar bilder och material från våra workshoppar och litteraturprojekt. Vi visar er runt i våra lokaler och berättar om designprocessen. Trampolins verksamhetsutvecklare leder också en skapar- och berättarworkshop skräddarsydd efter era behov och önskemål.

Vill ni ha tips på kreativa sätt att arbeta med en speciell bok eller tema? Testa på hur man kan berätta med hjälp av digitala verktyg, exempelvis göra filmer med Stop Motion eller skapa e-böcker? Utmana er själva i att levandegöra berättelser med hjälp av drama eller hitta ny inspiration till kreativt skrivande?

Digitala studiebesök via Teams kan erbjudas som alternativ. Istället för ett fysiskt studiebesök på plats kopplar ni upp er och får en presentation av Trampolin via Teams. Detta passar förslagsvis som en inspirationspunkt på ett APT eller för att kicka igång ett läsprojekt.

Kontakta oss på Trampolin och boka in ett studiebesök!

Kontaktuppgifter

Ingeborg Wasserman Westlin
Verksamhetsutvecklare, Litteraturhuset Trampolin
Kulturcentrum Sandvikens kommun
Telefon: 026-241609
E-post: ingeborg.westlin@sandviken.se

Tillgänglig period: Studiebesök bokas via mejl till ingeborg.westlin@sandviken.se

Pris: Kostnadsfritt

Målgrupp/ålder: Fortbildning för förskola/skola/bibliotek etc. som arbetar med barn och unga 0-18 år. Önskvärt är en gruppstorlek på minst fem personer

Längd: 2-4 timmar

Övrigt: Vid besöket får ni boken Trampolinmodellen. Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling (2018). Den finns att beställa gratis från oss