Lär om Världsarvet Hälsingegårdar

Världsarvet Hälsingegårdar är Sveriges 15:e och senaste världsarv. Alla elever bör någon gång under sin skolgång, på ett eller annat sätt, komma i kontakt med världsarvsbegreppet. Genom att utveckla och samla pedagogiskt underlag vill vi ge samtliga elever i Gävleborgs län möjlighet att möta Världsarvet Hälsingegårdar och världsarvslistans andra fantastiska natur och kulturmiljöer.

Med det här materialet hoppas vi kunna inspirera till att studera Världsarvet Hälsingegårdar, de övriga svenska världsarven, världsarv i världen och världsarvskonventionens historia och syfte. Materialet är utformat för att kunna användas självständigt och i grupp, som enskilda övningar eller i längre projekt. Det riktar sig främst till elever i grundskolan men kan även användas av förskola eller gymnasium.

Materialet syftar bland annat till att:

  • Eleverna ska känna till Världsarvet Hälsingegårdar och ha kunskaper om levnadsförhållanden och samhällsförändringar under 1800-talet i Sverige.
  • Ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att föra underbyggda resonemang om orsaker till, och konsekvenser av, samhällsförändringarna under 1800-talet.
  • Ge eleverna möjlighet att uppleva delaktighet och se möjligheter att påverka samhället för en framtida hållbar utveckling.

Utställningar för klassrummet:

Lågstadiet:

Hitta musen Sven. På Världsarvsgården Bortom Åa bor husmusen Sven. Kan ni hitta var han gömmer sig?

Högstadiet:

De svenska världsarven. Sveriges 15 världsarv med Unescos motiveringar.

Buss till Hälsingegård:

Att besöka en Hälsingegård på plats ger eleverna en alldeles speciell möjlighet att uppleva ett levande och världsunikt kulturarv på nära håll. Medel finns att söka för studiebesök till en Hälsingegård: Världsarvet Hälsingegårdar | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

 

Kontaktuppgifter

Elisabet Olinder  

Världsarvspedagog vid Länsmuseet Gävleborg.

Kontakta mig vid frågor och för vägledning.