Lär om Världsarvet Hälsingegårdar

Världsarvet Hälsingegårdar är Sveriges 15:e och senaste världsarv. Världsarvet består av 7 gårdar, men kan ses som representanter för de övriga hälsingegårdarna i landskapet. Till skolorna har vi tagit fram en lärarhandledning där du som pedagog kan använda Världsarvet i undervisningen.

Med det här materialet hoppas vi kunna inspirera till att studera Världsarvet Hälsingegårdar. Att lära sig historien om hälsingegårdarna och hur det var att leva på 1800-talet. Det handlar om att använda sig av historien, ta vara på kreativitet och idéer hos eleverna och genom det skapa handlingsberedskap inför framtiden.

Syftet är att eleverna ska:

  • Känna till Världsarvet Hälsingegårdar och ha kunskaper om levnadsförhållanden och samhällsförändringar under 1800-talet i Sverige.
  • Ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att föra underbyggda resonemang om orsaker till, och konsekvenser av, samhällsförändringarna under 1800-talet.
  • Ge eleverna möjlighet att uppleva delaktighet och se möjligheter att påverka samhället för en framtida hållbar utveckling..
  • Till varje lektion hör ett lärarblad som innehåller syfte, metod, reflektioner, utvärdering/loggbok, bilagor, LGR 11 förmåga, centralt innehåll och kunskapskrav.

Kontaktuppgifter

Sven Skoog
072-236 68 44

Världsarvspedagog Bollnäs kommun

Pressbilder

På Världsarvet Hälsingegårdars hemsida finns lärarhandledingen och mycket annan kunskap kring Världsarv.

https://www.regiongavleborg.se/halsingegardar/kunskap/lararhandledning