Fortbildning: Tillgängligt konst- och kulturutbud

KULTIMERA
Nu finns en fortbildning för både er som är beställare och mottagare av utbud och er som tar fram konst- och kulturutbud!

Eva von Hofsten som tagit fram fortbildningarna för Kultimera har många av er träffat genom föreningen Scen:se som levererat fantastiskt utbud för barn och unga med flera funktionsvariationer.

Båda fortbildningarna startar med meningarna:
En människa med funktionsvariation är egentligen inte en människa med särskilda behov.
Utan en människa med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.

Dessa särskilda insatser och praktiska lösningar är inte alltid lätta att se för en ovan. Eva guidar oss hur vi alla kan hjälpas åt att skapa en mer tillgänglig konst- och kulturvärld.

Fortbildning för mottagare, beställare och pedagoger som möter konst och kultur:
Tillgängligt utbud – mottagare – Kultimera

Fortbildning för kulturskapare, producenter och konstnärer:
Tillgängligt utbud – konst och kulturutövare – Kultimera