Välkommen till denna digitala fortbildning i hur du kan göra ditt utbud och ditt mottagande mer tillgängligt för personer med funktionsvariation!
Välkommen!
1

En människa med en funktionsvariation är egentligen inte en människa med särskilda behov.

Utan en människa med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer är ett mycket stort område och ordet funktionsvariation antyder att det kan innebära en mängd olika saker. Dessutom finns det personers olika tycke, smak, erfarenheter och kunskap. Det handlar alltså inte om en enhetlig grupp människor och inbegriper en mängd olika områden i samhället. I den här fortbildningen är fokuset på tillgänglighet inom konst och kultur för dig som mottagare.

Bara att öppna upp lite grann för fler besökare är en stor framgång. Det handlar ofta om att bli medveten om normen som råder och att vi alla har olika behov. Tillgång handlar inte om att göra stora förändringar, det handlar om små anpassningar som öppnar många fler dörrar!

2

Tillgänglighet

Vad innebär tillgänglighet?

 • Förmågan att kunna vara del av, ta del av och även att använda sina förmågor.
 • Förmågan att på lika villkor kunna ta emot, förstå, navigera, interagera och bidra.
 • Det handlar om att minska på hinder.

‘Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning’ omfattar de flesta samhällsområden. Artikel 30 förklarar vilket ansvar som samhället har för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delta på lika villkor i kulturlivet.

Läs konventionen här! (s.27)

Läs mer om följande delar under ‘Läs mer‘.

 • Universell utformning
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Kognitiv tillgänglighet
 • Digital tillgänglighet
 • Övrigt

3

Förberedelsematerial

Ett förberedelsematerial är en del i att designa utbudet så att det blir kognitivt tillgängligt. Det är till för att personer som tar del av ett kulturutbud ska kunna känna sig trygga och lugna så att de kan fokusera på själva konstupplevelsen.

Lär dig om hur du gör ett förberedelsematerial under ‘läs mer‘!

4

Fler sätt att förbereda besökarna

Under ‘läs mer‘ finns fler tips på hur ni kan förbereda besöket hos er för personer med funktionsvariationer.

Det handlar om:

 • Taktila guidade turer
 • Guidade turer för att lokalisera sig
 • Kommunicera

Dags för en paus! Lämna gärna alla skärmar under 15 min.
5

Relaxed performance

En relaxed performance är en föreställning som har anpassats till personer som kan behöva en mer avslappnad miljö när de går på teater, dans eller konserter. Vanligtvis handlar det om vuxna eller barn med funktionsvariationer. Det finns många moment i en föreställning eller konsert som kan upplevas som överväldigande eller obehagliga på grund av att det är kanske är en ny miljö där man förväntas sitta stilla under lång tid, eller det kan vara mörkt eller innebära höga plötsliga ljud. Det är moment som kan anpassas under en relaxed performance.

Se ‘läs mer‘ för mer information!

 

6

Kommunikation och bemötande

Att kommunicera ut vilken tillgänglighet som finns och även vad som inte finns är en av de viktigaste sakerna med att utöka sin tillgänglighet.

En bra tumregel kan vara att allt inte kan vara tillgängligt och ofta finns det förståelse för det, men var gärna tydlig med vad som finns och inte finns och kommunicera ut det. Då kan den med behov av insatser känna sig sedd och tänkt på, även om det råkar saknas något.

Det ska minst av allt vara upp till den person som har behov av insatser att ständigt behöva fråga efter tillgängligheten.

Se exempel under ‘läs mer‘ på hur kommunikation kan utöka tillgängligheten!

7

Konkreta tips!

Under ‘läs mer‘ finns konkreta tips på hur ni kan utöka tillgängligheten redan idag!

8

Länkar till mer info:

Ta kontakt med era lokala funktionsrättsorganisationer, där finns en mängd kompetens och erfarenhet att tillgå. Många kommuner har också en tillgänglighetsstrateg som kan vara en tillgång i ert arbete.

Andra länkar:

9

Tack för att ni deltagit!

Har ni frågor om kursen, hemsidan eller om Kultimera kan ni maila Tina Lindberg Claeson.
Har ni frågor om innehållet och vill ha kontakt med Eva kan ni maila Eva von Hofsten