Små barns perspektiv på ett kulturarv

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Under cirka ett års tid undersökte barn från Västergårdens förskola i Edsbyn, Ovanåkers kommun, kulturarvet/världsarvet Hälsingegårdar tillsammans med sina pedagoger. Litteraturhuset Trampolin och Länsmuseet Gävleborg följde resan och utgjorde ett stöd och bollplank för pedagogerna. Det är dock barnen som varit vägvisare vad gäller såväl val av metod som val av utförande.

Bakgrund och förberedelser

I förskolans uppdrag ingår enligt gällande läroplan att föra över kunskaper om ett kulturarv från en generation till nästa. Vad som också tydligt framgår där är att medvetenheten om ett eget kulturarv ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Detta har varit en viktig utgångspunkt för oss i vårt arbete.

Så här blev det

Arbetet med barnen på Västergårdens förskola pågick i ett helt läsår. I rapporten Små barns perspektiv på ett kulturarv, som tagits fram av Litteraturhuset Trampolin i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun, berättar pedagogen Anna Nirs Westlund om upptäcktsresan och gör reflektioner kring syfte, koppling förskolans läroplan och barns lärande.

I mars 2015 lanserade Litteraturhuset Trampolin och Länsmuseet Gävleborg inspirationsmaterialet Knacka på i ett kulturarv. Inspirationsmaterialet tar avstamp i Västergårdens arbete och vill inspirera andra att påbörja ett temaarbete med utgångspunkt i ett lokalt kulturarv på ett för barnen meningsfullt sätt. Materialet är utvecklat utifrån världsarvet Hälsingegårdar, men går utmärkt att använda även i arbetet med andra lokala kulturarv.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Barnen på Västergården var fantastiska och lärde oss massor, bl.a. om vikten av att låta saker ta tid, om lekens betydelse och om att fånga upp det som rör sig i huvudet på barnen här och nu. Om detta berättar vi i rapporten.

När handledningen publicerades genomfördes inspirationskvällar kring materialet i flera kommuner i Hälsingland. Världsarvet Hälsingegårdar har plockat upp projektet så det lever i högsta grad vidare.

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år

Kommun

Ovanåker

Kategori

Museer/Kulturarv, Litteratur

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

Augusti 2014

Slutmånad

September 2015

Dokument

studsa-22-20160921-0809-8609.file