Skrivarlyan

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Utgångspunkten för Skrivarlyan var att Region Gävleborg/Kulturutveckling och Litteraturhuset i Sandviken ville göra en gemensam satsning på skrivande för ungdomar 13-18 år.

En arbetsgrupp bestående av Karin Forsgren Anderung och Elin Folkesson, från Litteraturhuset, Tinne Wennerholm från Kulturutveckling och Carolina Thorell, projektledare/författare bildades i oktober 2014.

Syftet var att utveckla och sprida metoder för att inspirera ungdomar att skriva och
att inspirera vuxna (bibliotekspersonal, pedagoger, fritidsledare m.fl.) till att arbeta med skrivande tillsammans med ungdomar.

Satsningen innehöll flera delar, bl.a. fortbildningen "Skrivlust" för i huvudsak barn- och ungdomsbibliotekarier, en genomgång av tidigare genomförda skrivarprojekt och test av en metod med skrivinspiration utifrån lokalhistoriska porträtt. Samt alltså det mobila skrivinspirationsmaterial som kom att kallas Skrivarlyan.

Materialet består av en större och en mindre väska som innehåller skrivinspirationsmaterial. Till materialet hör specialutskurna wellpappskivor, som kan formas till ett eget rum för skrivande (därav namnet "Skrivarlyan").

Bakgrund och förberedelser

Inspiration till våra Skrivarlyor har vi bl.a. fått från Länsbibliotek Östergötlands ambitiösa projekt Skriv överallt – Sqhuoosha vidare! I Östergötland togs det fram en Skrivöverallt-dramaten som det bl.a. går att läsa om i en bilaga till deras intressanta projektrapport (googla Skriv överallt).

Skrivarlyorna har utvecklats tillsammans med Bollnäs, Gävle och Sandvikens kommuner, där materialet i väskorna har provats i skrivarverkstäder och skrivarkurser för ungdomar under 2015.

Så här blev det

Vid en inspirationsdag på Silvanum i Gävle i mitten av januari 2016, delades Skrivarlyan-väskor ut till representanter från kommunbiblioteken i länet.

De tog med sig väskorna till sina respektive bibliotek och har där under 2016 och 2017 genomfört skrivarkurser och workshopar för ungdomar. För det mesta har resultatet varit lyckat, men i några fall har det varit svårt att få ihop deltagare.

På Trampolin i Sandviken har vi haft en grupp väldigt entusiastiska Skrivarlyan-deltagare, som har genomgått både "nybörjar-" och fortsättningskurs och även läst upp sina alster vid ett Novellcafé på Sandvikens folkbibliotek i januari 2017.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Väskorna finns fortfarande ute på biblioteken i länet. För tillfället (augusti 2017) administreras väskorna av Region Gävleborg/Kulturutveckling.

Det har kommit önskemål från kommunerna om fortbildning i marknadsföring gentemot ungdomar, så fokus på en framtida nätverksträff kommer att ligga där.

Bilder

Målgrupp

13–15 år, 16–18 år

Kommun

Länsövergripande

Kategori

Skrivande

Utfört på

Förskole-/skoltid & Fritid

Startmånad

Oktober 2014

Slutmånad

Januari 2016

Dokument