Rymden

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Litteraturhuset Trampolin, biblioteket och kulturskolan samarbetar i den öppna verksamheten Fantasifabriken som riktar sig till barn 3-5 år med en vuxen samt förskolegrupper. Vi skapar och upplever berättelser med ord, bild, musik och rörelser. Här kan vi dansa en bok, sjunga och spela, skapa och berätta med ord, bild eller film.

Varje tillfälle inleds med att vi tillsammans stämplar in i Fantasifabriken och gemensamt samlas kring en berättelse av något slag. Det kan vara ett föremål, en bok, en dans eller ett musikstycke som sedan kan inspirera till eget skapande på olika sätt.

Syftet är att ge barn möjlighet att ta del av Kulturcentrums verksamhet, att uttrycka sig och delta i kulturlivet och samhället, inspirera och erbjuda möjlighet att ta del av berättelser och skapa egna med olika estetiska uttrycksformer. Verksamhetens syfte är även att prova nya arbetsmetoder för berättande med estetiska uttrycksformer.

Bakgrund och förberedelser

Varje tillfälle på Fantasifabriken är kopplat till ett specifikt tema som tar sin början från en bok, sång, film eller något annat som kan inspirera till berättande. Miljön är speciellt utformad för barn och är öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Vi utgår från mål i Förskolans läroplan Lpfö 98, 2.2 utveckling och lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära. Att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Så här blev det

Temat rymden startade med att vi läste boken Herr Gris åker till månen av Gitte Spee och vi lyssnade på hur det kunde låta i rymdraketen när riktiga astronauter räknade ner för start. Vi skapade egna raketer som barnen fick ge namn som sedan fotograferades. Vid andra tillfället dramatiserade vi att vi var planeter i rymden. Efter det fick barnen göra planeter med olika material som också fotograferades i Book Creator. Vi gjorde sedan en e-bok som blev en spännande saga om rymden som barnen kunde bläddra och läsa när de besökte oss. Se länkarna om hur vi arbetade mer utförligt.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Att använda sig av olika estetiska uttryck för att närma sig ett tema gör att barnen blir nyfikna och intresserade. Genom film, musik, rörelse ord och bild använder barnen många olika sinnen för att uppleva. Rymden är ett ämne som är oerhört tacksamt att jobba kring eftersom det väcker så många frågor och funderingar som inte alltid går att svara på. Det kanske finns en godisplanet, vem vet? I vår verksamhet fortsätter vi att jobba vidare med olika teman och estetiska metoder.

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år, 6–9 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Bild/Form/Foto, Musik, Litteratur, Teater/drama

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

April 2017

Slutmånad

April 2017

Dokument