Rassel, prassel, puss

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

På Kulturcentrum i Sandviken arrangerar vi Familjelördagar under vår- och höstterminerna. 4-6 gånger per termin är Familjelördagarna inne på Litteraturhuset Trampolin. Syftet med lördagarna är att erbjuda kulturverksamhet för familjer och att visa upp allt vi har att erbjuda. För Trampolin är även syftet att inspirera barn och deras vuxna till läs- och språkutvecklande aktiviteter. Våren 2017 körde vi två Familjelördagar på temat "Rassel, prassel, puss".

Bakgrund och förberedelser

"Rassel, prassel, puss" är en fantastiskt fin poesibok för nybörjare av Hanna Lundström och Maija Hurme från 2015. Vi kom i kontakt med den via våra kollegor på Sydkustens ordkonstskola i Helsingfors, som också tagit fram ett idématerial med massor av bra tips för arbete med poesiboken på förskolan. (Se bilaga nedan.) Vi ville gärna arbeta med boken och bestämde oss för att göra två Familjelördagar på temat. Det första kretsade kring apparaterna som beskrivs i några av dikterna och hette "Pratapparater och dammsugarmagar". Vid det andra tillfället fokuserade vi på de lyriska naturbeskrivningarna under rubriken "Vårsång, björkspråk och mössöron".

Så här blev det

Den första Familjelördagen ägde rum i mars och hade alltså titeln "Pratapparater och dammsugarmagar". I beskrivningen angavs att vi skulle bygga och leka med ord och ljud. Vi hade förberett oss genom att dels spela in en film där vi läst in några av dikterna ur till bilder ur boken, dels ta fram kartonger och en massa material för tillverkning av barnens apparater. Vi hade också tillverkat ett par exempel på hur pratapparaterna skulle kunna se ut. När barnen kom till Trampolin möttes de av diktuppläsningen i vårt Cafékök. I Studion fanns materialet uppdukat på borden och barnen fick sätta igång att tillverka sina egna apparater. De uppmanades också att fundera på hur deras apparater skulle låta, och också vad de kunde heta. När de var klara fick de spela in sin apparat och dess ljud i iMovie på en iPad. Det blev en väldigt lyckad dag med många härliga apparater. Några barn gjorde mer än en apparat.

Familjelördag nummer två hette "Vårsång, björksång, mössöron" och vi angav att vi skulle leka med ord och bild. Även denna gång hade vi föreberett en film med poesiuppläsning. Vi hade också tagit fram en stor pappvägg där vi hade målat en björkskog, efter förlaga från boken. Vi uppmanade barnen att dekorera skogen med löv, blommor, smådjur och poesi. Vi hade tagit fram mallar på löv, men det fanns även möjlighet att skapa egna blad. Vi hade också tagit fram en massa vårord som vi hade klippt ut och lagt fram på bordet. Det var lite olika hur lätt barnen hade att komma igång med övningen, men till sist hade vi skapat en fantastisk björkskog tillsammans, som vi sedan ställde ut i Tillgången, vårt galleri för barn och unga.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Det var roligt och inspirerande att jobba utifrån en poesibok. Vad det gäller pratapparaterna var det väldigt lätt för barnen att komma igång med skapandet. Något svårare var det när det gällde att skriva poesi, där märkte vi att barnen behövde mer stöd av en vuxen i igångsättningsfasen.

Hanna Lundström och Maija Hurme har i år utkommit med uppföljaren "Rassel, prassel, promenad - poesi bland barr och blad". Det vore väldigt roligt att arbeta med den framöver.

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år, 6–9 år, 10–12 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Bild/Form/Foto, Litteratur, Skrivande

Utfört på

Fritid

Startmånad

Mars 2017

Slutmånad

April 2017

Dokument