Läs en teater! – Hofors

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Syftet med konceptet Läs en teater är att göra barns läsande till en helhetsupplevelse där det skrivna ordet gestaltas, dramatiseras och tolkas.

Bakom Läs en teater står Riksteatern Gävleborg i samarbete med Region Gävleborg/Kulturutveckling och Litteraturhuset Trampolin. Under hösten 2015 deltog förskolebarn i åldrarna 4-5 år och pedagoger i Hofors kommun i ett pilotprojekt, där bokläsning och teater kombinerades.

Bakgrund och förberedelser

Projekten ”Läs en film” och ”Dansa, lyssna, läsa – Knacka på” som kombinerat
bokläsning med konstarter som film, dans och musik, har varit förebilder för projektet. Den studie som Fredrik Lindstrand gjorde kring Snuttefilmsprojektet och som bl.a. redovisades i en rapport (se bilagan) har också funnits med i våra förberedelser.

Så här blev det

Förskolepedagogerna läste boken Barbie-Nils og pistolproblemet av norska Kari Tinnanen högt för sina barngrupper. Barn och pedagoger fick därefter se föreställningen Barbie-Nils och pistolproblemet i Teater Barbaras uppsättning. Pedagogerna deltog även i en workshop/föreläsning om att "Prata scenkonst" med Caroline Grafström, konsulent för barn och unga på Riksteatern Västernorrland.

Rapporten "Vi läste Barbie-Nils och sen fick vi gå på Barbie-Nils..." beskriver bakgrunden och idéen kring konceptet Läs en teater. I rapporten beskrivs också hur de medverkande förskoleavdelningarna valt att ta sig an uppgiften. Rapporten är inte en vetenskaplig undersökning utan en dokumentation av hur pilotprojektet drivits och vilka effekter som iakttagits.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Vi lärde oss att barnen inte alltid är intresserade av det tema som vuxna vill lyfta med en bok eller en föreställning. Temat i "Barbie-Nils och pistolproblemet" är genus, men det var inget som intresserade barnen, de tyckte att det var självklart att Nils skulle få välja en docka istället för en pistol i leksaksaffären. Barnen var mycket mer intresserade i moralfrågan: Nils pappa ljög när han sa att Nils skulle få välja vad han ville!

Vi vill gärna gå vidare med frågan kring om barnen skulle ha reagerat annorlunda på föreställningen om de INTE hade läst boken före. Det kommer vi att gå vidare med i projektet "Läs en teater - Hudiksvall".

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år

Kommun

Hofors

Kategori

Litteratur, Teater/drama

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

September 2015

Slutmånad

Januari 2016

Dokument