Kapprumsbibliotek

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Till hösten 2016 är det tänkt att tre stycken Kapprumsbibliotek i Sandvikens kommun ska stå klara. Dom ska finnas på förskolorna i Järbo och Åshammar samt på Sandvikens Familjecentral (Öppna förskolan).

Kapprumsbiblioteken ska inrymmas i förskolans/Öppna förskolans kapprum och där ska finnas ett kvalitativt urval av bilderböcker och PEK-böcker för de yngsta. Men även föräldrarna ska kunna låna viss vuxenlitteratur eller tidskrifter. Det ska vara enkelt att låna hem böcker.

Föräldrar kan i hög grad påverka sina barns språkutveckling, till exempel genom högläsning eller genom att de själva läser böcker eller tidningar, som läsande förebilder. En förhoppning är också att föräldrar och barn i ännu högre utsträckning lockas att besöka det vanliga, större biblioteket.

Projektet startar september/oktober 2016 och har ingen sluttid. Vi planerar dock att mäta effekten av Kapprumsbiblioteken genom två enkäter (från startdatum och ett halvår framåt.)

Bakgrund och förberedelser

Inom projektet Dela Läslust fick deltagande bibliotek (Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Värmland) bland annat ta del av Jonas Anderssons kunskapsöversikt Med läsning som mål (se bif. fil). Inom vår arbetsgrupp för barn i Sandviken, där kommunbiblioteken och litteraturhuset Trampolin ingår, funderade vi kring metoder för tidig lässtimulans. Enligt Anderssons forskning är föräldrars stimulans väldigt viktig för barnets språkutveckling. Även samarbeten kring läsfrämjande aktiviteter mellan förskolor och bibliotek betonas. Utifrån det kom idén till Kapprumsbibliotek, där biblioteken nu samverkar med förskolor och familjecentral.

Så här blev det

Se projektrapport

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Litteratur

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

September 2016

Slutmånad

Mars 2017

Dokument