Föräldrar läser bilderböcker

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Vi har genomfört tre bokcirklar för föräldrar till barn i åldrarna 0-6 i samarbete med SFI, ABF Voxnadalen och Rädda Barnen Ovanåker. Föräldrarna bjuds in, via SFI, till biblioteket och tre träffar där barnbibliotekarien är cirkelledare och håller i boksamtal och samtal om läsning, barns språkutveckling och vikten av språkstimulans. Mellan träffarna läser föräldrarna den aktuella boken hemma med sina barn. En av de tre böckerna vi har läst har varit på barnens och föräldrarnas modersmål, och det var Rädda Barnen som skänkte de böckerna. Föräldrarna fick även med sig den svenska versionen av bilderboken. Familjerna får behålla böckerna efter cirkelns avslut.

Syftet är att nå nyanlända och utlandsfödda föräldrar, som inte kommer till bibliotekets ordinarie föräldragrupper via BVC. Genom studiecirklarna hoppas vi skapa en kontakt mellan biblioteket och dessa föräldrar, få dem att upptäcka läslusten, samt nå dem med den information kring språkutveckling och språkstimulans, som förstagångsföräldrar får via BVC.

Vi hoppas också att att föräldrarna får större kunskap kring bilderböcker, hittar läslust och att de lånar och läser fler böcker för sina barn efter studiecirkeln. Vi hoppas så klart också att familjerna blir goda biblioteksambassadörer och att de kommer att berätta om biblioteket och boktipsa vidare till andra föräldrar och barn.

Bakgrund och förberedelser

Eftersom det är få nyanlända föräldrar som kommer i kontakt med biblioteket genom samarbetet med BVC vill vi försöka nå dessa föräldrar på ett annat sätt. Genom SFI har vi fått kontakt med föräldrarna och två av grupperna har besökt biblioteket under skoltid. En grupp har träffats på biblioteket på kvällstid.

Vid träffarna har en språkstödjare funnits med för att hjälpa till med översättningen av svårare ord och för att tolka i diskussioner om böckernas innehåll.

Som material för cirkeln har vi använt ”Läs för mig!”, som ABF och LO har tagit ”Att samtala med sina barn om ord, och att läsa högt för dem och tillsammans med dem, är av avgörande betydelse för att de ska få ett rikt och varierat språk. Genom Läs för mig vill man lyfta vuxnas betydelse för barns språkutveckling, med tips och metoder på hur man som vuxen kan väcka barns lust till läsning”.

Enligt Jonas Anderssons forskning, "Med läsning som mål - Om metoder och forskning på det läsfrämjande området" är föräldrars stimulans väldigt viktig för barnets språkutveckling.

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år

Kommun

Ovanåker

Kategori

Litteratur

Utfört på

Fritid

Startmånad

April 2016

Dokument