En sekund i taget

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Projektet "En sekund i taget" är framtaget av Litteraturhuset Trampolin i samarbete med barn- och ungdomsbibliotekarier på Kulturcentrum och är anpassat för elever i åk 7-9. Syftet är att stimulera elevernas läslust och läsförståelse genom att koppla litteratur och lässtrategier till eget skapande. Vi bjuder in till en halvdag på Trampolin med fokus på litteratur, film och berättande, där vi utgår från Sofia Nordins ungdomsbok "En sekund i taget".

Boken introduceras genom en specialgjord filmatisering av det inledande kapitlet och sedan får eleverna i grupper arbeta med att förutspå den fortsatta handlingen, skriva manus och skapa en egen film. Träffen avslutas med redovisning och samtal om filmerna.

Efter besöket finns möjlighet att fortsätta arbetet med läsförståelse och eget skapande på skolan. Klassen får då med sig en väska med en klassuppsättning böcker samt en specialframtagen handledning (se bifogad pdf) med förslag på samtalsfrågor och instruktioner till bilduppgifter.

Handledningen går också att användas av den som vill arbeta med "En sekund i taget" utan att komma till Trampolin, och är uppdelad i två delar. Den första delen ger tips och inspiration till hur boken kan introduceras med hjälp av en specialgjord film och elevers eget filmande. Den andra delen är en läshandledning med samtalsfrågor samt fler uppgifter för eget skapande med olika uttrycksformer som text, bild eller film.

Läsningen är uppdelad i fyra läspass. Beroende på grupp och hur arbetet läggs upp kan läspassen ta olika lång tid, men ca en vecka är en bra utgångspunkt. Till varje läspass finns 3-4 samtalsfrågor och lika många uppgifter för eget skapande. Både frågor och uppgifter är kopplade till olika lässtrategier som att förutspå handlingen, ställa frågor till texten och att sammanfatta det lästa. Varje läspass fokuserar lite mer på en av lässtrategierna men det går bra att arbeta med alla varje gång.

Bakgrund och förberedelser

Denna text ur "Estetik, kultur och skapande i undervisningen" (Skolverket) finns med som motivation för projektet:

”Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Det handlar om att ge eleverna upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse att anpassa undervisningen utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov.”

Om lässtrategier har vi bl.a. läst i "Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik" av Barbro Westlund.

Bilder

Målgrupp

13–15 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Bild/Form/Foto, Digitala verktyg, Film/Media, Litteratur, Skrivande

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

Januari 2015

Dokument