Böckerna du inte får missa. 50 böcker att läsa innan du fyller 6 år

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Ett häfte med bilder på framsidor på 50 bilderböcker för barn mellan 3-5 år. Bredvid bilden finns en ruta där du kan rita en sur eller glad gubbe när en vuxen läst boken högt för dig. En sorts recension av boken.
När du läst 25 böcker så går du till biblioteket, visa upp ditt häfte så får du en bok. Efter att du läst 50 böcker, gå till biblioteket så får du en ny bok. Naturligtvis lånar du böckerna du vill läsa på biblioteket!
nu är projektet slut och har gått över till vanlig verksamhet.

Bakgrund och förberedelser

Mål för Region Gävleborg: Bibliotekets läsfrämjande uppdrag. Arbeta med små barns litteracitet och läsupplevelser. Barn och unga är en prioriterad verksamhet.
Syfte: Öka föräldrars kvantitativa och kvalitativa högläsning tillsammans med sina barn
Mål: Fler barn får mer högläsning - större läsförståelse och läsglädje
Tid: 13 december 2016 – 1 september 2017
Detta är ett arbete som har utförs tillsammans med barnbibliotekarier på länets folkbibliotek.

Så här blev det

Häftens finns på arabiska, somaliska, finska , engelska och svenska.
Tre filmer med presentation av häftet och uppmaning att läsa högt för barnen, har producerats.
Klistermärken för uppmärkning av böcker som ingår i häftet, finns.
Diplom som kan delas ut efter avslutat häfte delas ut.
många kommuner arbetar med häftet som har fått ett otroligt stort genomslag i länet och även blivit uppmärksammat av andra regioner.
Information om häftet är också länkad till Helgebiblioteken.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Utvärdering om användandet av häftet kommer att ske efter två år.

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år

Kommun

Länsövergripande

Kategori

Litteratur

Utfört på

Fritid

Startmånad

December 2016

Slutmånad

September 2017

Dokument