Berättelser i konst

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Berättelser i konst är ett skapande- och berättarprojekt som riktar sig till elever i åk 2-5, och är framtaget i samarbete med personal på bibliotek och konsthall.

Syftet med Berättelser i konst var dubbelt. Dels ville vi låta barn vara delaktiga i valet av konst till en utställning på Kulturcentrum, men eftersom läs- och språkutveckling är vårt huvudsakliga arbetsområde ville vi också stimulera nyfikenhet och lust till berättande med utgångspunkt i den konst barnen väljer.

De valda konstverken, elevernas eget skapande samt deras berättelser ställdes sedan ut i galleriet Tillgången på Kulturcentrum i Sandviken.

Bakgrund och förberedelser

Projektet började med en önskan från Konsthallen i Sandviken om att visa den bildkonst som var inköpt till Sandvikens kommun men som inte hade någon placering och vi funderade över vilka bilder barn fastnar för och hur vi skulle kunna göra dem delaktiga i valet av konst till en utställning.

Ursprungligen hade vi också en idé om att barnens skapade bilder och berättelser skulle bygga vidare på varandra, med inspiration från Kulturverket i Umeå.

Så här blev det

Intresset från skolor i Sandvikens kommun var stort, och under våren kom nio klasser i olika åldrar till Litteraturhuset Trampolin för att delta i projektet.

Varje tillfälle inleddes med att eleverna delades in i mindre grupper och fick välja ett konstverk de fastnade för, men vi gick också igenom vad som behövs för att bygga en berättelse, och hur man kan hitta de byggstenarna i en bild. Sedan fick eleverna i uppdrag att hitta en del av berättelsen i sitt konstverk och skapa den delen med olika typer av material. Det kunde handla om att skapa en miljö, en huvudperson eller kanske ett föremål. De fick också fotografera sitt valda konstverk, sitt eget skapade verk samt skriva ner sina tankar i appen Book Creator på iPad. Efter besöket sammanställde vi en bok som skrevs ut och skickades till skolan.

Alla deltagande elever (från förskoleklass till åk 5) var mycket aktiva under besöken. De valde konstverk snabbt, hade många idéer om berättelser man kunde hitta i konstverken, och bidrog till utställningen genom att skapa fantastiska föremål, miljöer och figurer samt berätta deras historia.

Idén om att barnen skulle bygga vidare på varandras skapade verk lade vi ner efter första gruppens deltagande eftersom vi insåg att det krockade med syftet att låta barnen välja konst. Eleverna uttryckte också en stolthet över sina skapade verk och ville inte att någon annan skulle förändra dem. Istället fick alla berättelser visas tillsammans i utställningen i slutet av perioden.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Vi fick in fler anmälningar än vi kunde ta emot under våren 2016 och har därför beslutat att fortsätta att erbjuda workshopen under hösten till klasser i Sandvikens kommun, men den här gången endast som inspiration och igångsättare av berättelser. Vi har inte någon ny utställning planerad just nu eftersom det tar väldigt mycket tid att planera, förbereda och hänga.

Bilder

Målgrupp

6–9 år, 10–12 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Bild/Form/Foto, Digitala verktyg

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

Februari 2016

Slutmånad

Augusti 2016

Dokument