Berättarryggsäcken

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

I samband med Sandvikens 150-årsjubileum år 2012 lanserade Litteraturhuset Trampolin tillsammans med Länsmuseet Gävleborg och Region Gävleborg materialet ”Berättarryggsäcken”.
Syfte:
- Skapa ett berättarmaterial med lokal koppling
- Stimulera barns berättande och väcka intresse för lokalhistorien och kulturarvet
- Stärka Sandvikens 150- årssatsning med en aktivitet som också blir bestående
- Utforska hur man kan arbeta med berättande utifrån foton och föremål
- Prova Litteraturhuset (dåvarande litteraturhusprojektets) arbetssätt kring berättande.

Hur:
En specialframtagen ryggsäck har fyllts med föremål, till vilka olika berättelser hör. Berättelserna finns nedskrivna samt inlästa på iPads. Berättelserna utspelar sig i Sandviken och ska skapa intresse för lokalhistorien, samtidigt som de ska inspirera barnens eget berättande. Den medföljande handledningen ger inspiration och vägledning till hur man kan arbeta med materialet.

Materialet riktar sig i första hand till barn i åldrarna 5-12 år

Så här såg tidplanen ut 2012:

Januari – mars
Ryggsäcken designas och sys upp.
Föremål, fotografier, kläder och doftlåda lånas in/tas fram.
Berättelser samlas in.
Informationsmaterial kring projektet tas fram.
Handledning tas fram.

April-maj
Berättarryggsäcken testas i olika barngrupper.
Ev. justeringar görs.

Augusti
Inspirationsdag kring Berättarryggsäcken

September – december
Ryggsäcken finns ute bland barnen
Berättelser samlas in

December
Utställning med barnens berättelser i samband med invigningen av Kulturcentrum.

Bakgrund och förberedelser

Upplandsmuseet och Länsbibliotek Uppsala lanserade under 2010 Berättarskåpet, ett mobilt inspirationsmaterial för berättande.

Då vi på Litteraturhuset Trampolin (dåvarande litteraturhusprojektet) är inspirerade av forskaren Carina Fast och hon introducerat oss för Pat Thomsons metafor ”ryggsäck” för det språkliga och kulturella kapital och de vanor som barn bär med sig, kändes RYGGSÄCKEN som en naturlig inramning för det berättarprojekt vi ville göra tillsammans med regionen och länsmuseet.

Vi provade ryggsäcken i flera barngrupper innan lanseringen, vilket ledde till flera justeringar i handledningen.

Så här blev det

Berättarryggsäcken har funnits till utlån via Astrakan på folkbiblioteket i Sandviken sedan hösten 2012. Under det första året var materialet utlånat i princip varje vecka, men sedan har intresset lagt sig något, och det skulle nog behövas en relansering. Vi fick in många fina rapporter från vad som gjordes i barngrupperna kring materialet, flera finns att läsa på vår hemsida, www.Sandviken.se/trampolin. (Se länk nedan.)

När materialet lanserades genomfördes en välbesökt inspirationsdag i Sandviken.
För att sprida materialet till andra kommuner genomfördes två regionala inspirationsdagar våren 2013. Många kommuner var intresserade av att göra något liknande. De mest konkreta resultaten har varit projektet "Svarta stjärnor" kring Lim-Johan i Ovanåkers kommun och ett berättarskåp på Storviks bibliotek.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Vi fick väldigt positiv respons på materialet Berättarryggsäcken och det har inspirerat även oss i vårt vidare arbete. Vi fortsatte samarbetet med Länsmuseet Gävleborg kring kulturarv i projektet "Små barns perspektiv på ett kulturarv".

Berättarryggsäcken finns fortsatt till utlån via Sandvikens folkbibliotek.

Bilder

Målgrupp

6–9 år, 10–12 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Museer/Kulturarv, Litteratur, Skrivande

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

Januari 2012

Slutmånad

December 2012

Dokument