Att berätta med spår

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Litteraturhuset Trampolin, biblioteket och kulturskolan samarbetar i den öppna verksamheten Fantasifabriken som riktar sig till barn 3-5 år med en vuxen samt förskolegrupper. Vi skapar och upplever berättelser med ord, bild, musik och rörelser. Här kan vi dansa en bok, sjunga och spela, skapa och berätta med ord, bild eller film.

Varje tillfälle inleds med att vi tillsammans stämplar in i Fantasifabriken och gemensamt samlas kring en berättelse av något slag. Det kan vara ett föremål, en bok, en dans eller ett musikstycke som sedan kan inspirera till eget skapande på olika sätt.

Syftet är att ge barn möjlighet att ta del av Kulturcentrums verksamhet, att uttrycka sig och delta i kulturlivet och samhället, inspirera och erbjuda möjlighet att ta del av berättelser och skapa egna med olika estetiska uttrycksformer. Verksamhetens syfte är även att prova nya arbetsmetoder för berättande med estetiska uttrycksformer.

Bakgrund och förberedelser

Varje tillfälle på Fantasifabriken är kopplat till ett specifikt tema som tar sin början från en bok, sång, film eller något annat som kan inspirera till berättande. Miljön är speciellt utformad för barn och är öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Vi utgår från mål i Förskolans läroplan Lpfö 98, 2.2 utveckling och lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära. Att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Så här blev det

Vi började med att läsa boken om Nalle Puh som jagar en Tessla. I boken följer Nalle Puh och Nasse mystiska spår i snön. Efter det sjöng vi olika sånger som handlade om djur, spår och om att smyga. Vi smög in i berättarrummet där vi hittade ett fönster på glänt och nedanför fönstret fanns det flera färgglada spår som vi följde. I studion slutade spåren vid ett fönster. Vem har varit här? Barnen fick fantisera om vem som smugit runt i lokalerna och sedan gjorde de sina egna figurer i lera. Figurerna fotograferades i Book Creator och barnen fick berätta vem som hade lämnat fotspåren. Följ länken för att se resultatet.

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

Vi byggde upp en stämning med sångerna och boken vilket gjorde att barnen genast var med på att vi skulle smyga och leta spår. Spontana utrop som "Nää nu har han hunnit smita" var ett bevis på att barnen verkligen levde sig in i historien. Att vi bygga upp en stämning av förväntan gjorde att barnen verkligen var med i det som hände. Det satte igång deras fantasi vilket visade sig i deras figurer och berättelser.

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Bild/Form/Foto, Musik, Litteratur, Teater/drama

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

Februari 2017

Slutmånad

Februari 2017

Dokument