Ta Ton- En del av det nationella projektet Rösträtt! Hösten 2021!

RöSTRäTT- ATT SJUNGA MED SMå BARN!
Fortbildning med Ensemble Yria


Fortbildningen Ta Ton i digital form!
 Beställningsbar från och med augusti 2021.

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt om du har några frågor om kursen!

ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Lotta Hellsten, producent Kultur Gävleborg
070-516 59 57
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se