Ta Ton- En del av det nationella projektet Rösträtt! Kommer digitalt under 2021!

RöSTRäTT- ATT SJUNGA MED SMå BARN!
Fortbildning med Ensemble Yria

Fortbildning Yria
Snart kommer Ta Ton i digital form då vi var tvungna att ställa in under rådande omständigheter. 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt om du har några frågor om kursen!

ANMÄL ER PÅ MAILADRESSEN

ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Lotta Hellsten, producent Kultur Gävleborg
070-516 59 57
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

 

P

Teknisk information