Skuggbilder

AMANDA CARDELL
Skapande skola och medskapande process inom bild och form

Amanda Cardell är bildkonstnär som arbetar med skulptur, rörelse, plats och rum, hon har också arbetat med barnrättsfrågor inom vården. Sommaren 2021 medverkade hon på utställningen Det finns i skogen i arrangemang av Konstfrämjande Gävleborg.

Skuggbilder är en lektion i den fria skapande processen, där eleverna är samskapande och delaktiga på lika villkor tillsammans med konstnären. Med enkla spotlights och lampor bildar vi skuggor, skalförskjutningar och magiska rum, vi tecknar profiler, konturer och lager av linjer. Vi använder färgade tuschpennor och kritor, samt papper i olika tjocklek och storlek. Vi samtalar kring synupplevelser och möjligheter att skapa bild och rum, tränar på att alla ska få sin röst och sin uttrycksform hörd. Amanda har med sig det material som behövs.

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

verksamhetsutvecklare – konst

072-575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Pressbilder

Medverkande: Amanda Cardell

Teknisk information

Målgrupp: åk 1-9

Pris: 7000 kr exkl. moms.

Längd: en lektion, dvs 40-60 min under skoltid.

Lokal: vanligt klassrum går bra, gärna tomt rum med möjlighet att mörklägga.

Antal deltagare: halvklass / helklass.

El: vanligt eluttag, dvs 230 v.