Skolbio

KULTUR GäVLEBORG
Hur, var och varför gå på skolbio?

Tänk att få sjunka ner i biofåtöljen omgiven av sina klasskamrater, känna pirret när ljuset släcks och ridån går upp för att sedan transporteras till andra världar för äventyr och spänning, ta del av nya kulturer och lära känna karaktärer från världens alla hörn. Vare sig det handlar om en film förankrad i läroplanen eller ren och skär underhållning kommer skolbiobesöket med stor sannolikhet vara en minnesvärd och givande upplevelse för alla elever.

Vad är skolbio?

Skolbio innebär att barn och unga ser film på biograf under skoltid, som en del av undervisningen. För att räknas som skolbio ska filmvisningen ske i en för ändamålet avsedd lokal och inte i klassrummet/skolan (se separat sida om Film i skolan). I Gävleborg är det kommunerna som arrangerar och erbjuder skolbio tillsammans med skolorna och de lokala biograferna, som i samråd väljer film utifrån kvalitet och tematik.

Varför skolbio?

Med tanke på hur stor del film och rörliga bilder är av ungas liv idag är det viktigt att de får verktygen de behöver för att hantera de intryck de får varje dag. Filmkunnighet är en av byggstenarna inom medie- och informationskunnighet (MIK) som ingår i läroplanen och som vi på regionen jobbar mycket med att främja. Film erbjuder en unik möjlighet för unga att upptäcka andra kulturer och perspektiv, att ta till sig kunskap och historia på ett underhållande vis och att prata om svåra ämnen som annars kan vara jobbiga. Att det ska vara på just en biograf förhöjer inte bara upplevelsen, det ger också unga en chans att bekanta sig med deras lokala biograf.

Hur väljs en film?

Valet av film kan göras på olika vis, ett bra sätt kan vara att bilda en urvalsgrupp med bl.a. pedagoger, rektorer, kultursamordnare och biografägare som tar fram förslag som eleverna sedan får rösta om (går det att inkludera eleverna ännu mer är det självklart att föredra). Regionens filmkonsulent hjälper gärna till med filmförslag. Det är viktigt att förankra skolbion på många nivåer, från skola till kommun, för att möjliggöra dess fortlevnad. Det finns ett antal distributörer som specialiserat sig kring skolbiofilm, bl.a. Swedish Film, Fokusfilm, Biografcentralen och BUFF. Men även andra distributörer tillgängliggör film för skolbio, där inte minst Folkets Bio har ett brett utbud med film för unga. Att välja film utefter läroplan och tematik är ett bra sätt att knyta an till undervisningen och bredda vad film kan vara för unga, men ibland kan en underhållande bioupplevelse vara lika givande.

Hur arbeta med filmen?

Vilken typ av film som än väljs finns ett stort värde i att aktivt arbeta med den. Börja redan innan visningen med den skolbiohandledning Region Gävleborg tagit fram. Förbered eleverna för vad de ska se och hur själva biobesöket kommer gå till rent praktiskt. Efter filmen, på biografen eller i klassrummet, kan ni prata om vad ni sett. Det kan handla om allmänna reaktioner, den kan kopplas till läroplanen eller till specifika frågeställningar och filmens tekniska beståndsdelar. Till höger finner ni tips på handledningar som är bra verktyg för fortsatt arbete kring filmen. Vi föreslår också att lärare inför en uppstart av skolbioverksamhet har en föreläsning/workshop med filmpedagog för att få rätt verktyg att jobba med film.

Svenska Filminstitutets stöd till skolbio

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommuner för filmverksamhet i till exempel förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet går att söka två gånger om året – 31 mars och 15 oktober.

Mer info finns på: Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom (filminstitutet.se)

Biografer och tillgänglighet

Alla kommuner i Gävleborgs län har idag minst en digitaliserad biograf. Dessa biografer visar i första hand film i formatet DCP (Digital Cinema Package), men de flesta kan även visa film från Blu-ray/DVD eller en dator. Kolla upp detta med biografföreståndaren när du bokar in visningen!

Hitta alla länets biografer här

Om det finns barn i klassen med olika sorters funktionsvariation kan det vara bra att dubbelkolla på vilka sätt biografen är tillgänglig. Finns det ramp eller hiss, hur ser det ut med handikapptoalett och hörselslinga? Sedan ett antal år finns olika appar (t.ex. MovieTalk, Subreader) som erbjuder uppläst text och/eller syntolkning för ett antal utvalda filmer för personer med dyslexi och/eller synnedsättning. För att dessa appar ska fungera måste man ofta ladda ner ett specifikt ljudpaket i appen och den som använder appen behöver ha hörlurar. Mer information finns på bl.a. Synskadades Riksförbunds och Svenska Filminstitutets hemsida, samt på Bioguiden.se där alla filmer som finns med syntolkning listas.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver ni tips på filmer? Kommer ni arbeta kring ett särskilt tema nästa termin? Behöver ni tips på en filmpedagog att ha workshop med? Vi filmkonsulenter på Region Gävleborg hjälper gärna till med urvalet och upplägg för verksamheten! Likaså kan vi hjälpa med ansökningen till Svenska Filminstitutet. Ta kontakt med oss!

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta vår verksamhetsutvecklare för film:

Lena Ostermann

Pressbilder

Distributörer för skolbiofilm

Handledningar och inspiration