Se och måla naturen i färg

~ SAMIRA ENGLUND
Skapande skola

Workshopen inleds i klassrummet med att konstnären Samira Englund visar en Powerpoint med bilder från skogen där hon bor. Här berättar Samira om hur hon fotar mycket i skogen, så fort hon ser något intressant. Det kan vara en spännande stubbe, grenar eller svampar. Därefter visar hon ett par foton av sina målningar där man kan se att mobilbilderna av träd och grenar utgör förlagor. Hon berättar också om hur hon samlar på nedfallna pinnar när hon är ute och går, och plockar fram favoriter som hon sparat. Med detta vill Samira visa hur skogen och naturen kan fungera som inspiration.

Efter presentationen av sitt arbetssätt visar Samira Englund exempel på målningar från modernister och andra samtida konstnärer; målningar som visar hur naturen kan gestaltas på många olika sätt. Syftet är att öppna upp tankarna och seendet och visa att man kan måla precis som man vill: gräset måste inte alltid målas grönt och himlen behöver inte vara blå.

Workshopen består sedan av två delar; först en tur till en närliggande park, grönområde eller skog för att samla nedfallna grenar och kvistar. Syftet är att barnen ska leta efter former som intresserar dem, som väcker deras fantasi och skaparlust. Under promenaden pratar vi om vad vi ser, kanske ser vi nya färger på stammar och blad som vi inte tänkt på innan?

Tillbaka i klassrummet torkar vi av grenar och kvistar och skrapar bort eventuellt löst sittande material. Vi målar sedan grenarna i olika färger och mönster. En del barn kanske ser något föreställande i grenformationerna, andra målar abstrakt. Att måla på grenar och pinnar, på ”färdigt” material med befintliga former och strukturer kan vara befriande jämfört med att starta med ett vitt papper. Syftet med workshopen är att ge en ingång till att se färger och former i naturen på ett nytt sätt.

Om konstnären:

Samira Englund är yrkesverksam konstnär och bor i Bollnäs kommun. Hon ägnar sig främst åt figurativt måleri och har de senaste åren använt sig av den omgivande naturen som inspiration för ett måleri där natur och kultur möts. Hon har en bakgrund som biolog. Ovanstående workshop genomfördes för första gången i anslutning till en konstnärlig gestaltning som Samira Englund utförde på en F-3 skola i Växjö kommun 2022.

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

verksamhetsutvecklare – konst

072 575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Pressbilder

Medverkande: Samira Englund

Hemsida: www.samiraenglund.com

Teknisk information

Period: Efter överenskommelse med beställande skola

Målgrupp: Grundskolan åk 1-3, Fritidshem, Förskoleklass

Lokal: Bildsal eller annan lektionssal med projektor, bord och stolar och tillgång till vatten. Grönområde, park eller skog behöver finnas på gångavstånd.

Gruppstorlek: Halvklass/helklass. Minst en lärare/annan personal behöver följa med.

Pris: 180 minuter workshop: 8500 kr exklusive moms. Resekostnader tillkommer.

Material: 50 kr per barn. Om skolan står för materialet (flytande akrylfärg, penslar, pappersservetter och skyddspapper för borden) tillkommer inte denna kostnad.