Se, läs och upplev bildkonst och litteratur – Pedagogisk handledning

KULTUR GÄVLEBORG
Pedagogisk lärarhandledning till utställningen Bortom Bilden

Det här är en lärarhandledning med material från utställningen Bortom Bilden, som pågick i utställningsrummet Kuren på Gävle sjukhus under 2021-2022. Handledningen är tänkt att inspirera till hur du som pedagog kan arbeta med dina elever utifrån de här verken inom bildkonst och litteratur. Materialet kan framförallt användas till att reflektera kring och arbeta vidare med frågor som rör gymnasieämnena: historia, samhällskunskap och religion men också inom bild och svenska/ litteratur.

I den här pedagogiska lärarhandledningen finns:

  • En kort introduktion till vad konst är och kan användas till
  • Introduktion till utställningen och Mahdieh Golroo
  • Bild- och textmaterial från utställningen – innehåller bilder på fem konstverk ur Region Gävleborgs offentliga konstsamling och sex texter skrivna av människorättsaktivisten Mahdieh Golroo. Texterna består av två delar. En introduktionstext som bland annat berör ämnena demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i diktatoriskt styrda länder och framförallt Iran som är Mahdieh Golroos hemland. En litterär tolkning av respektive konstverk där Mahdieh Golroo fritt diskuterar ovannämnda teman utifrån sin egen kulturella och geografiska bakgrund.
  • Verktyg för hur du som pedagog kan arbeta med konstverken och texterna – 1. Tips på hur du kan använda Mahdieh Golroos texter för att tillsammans med eleverna undersöka och diskutera ämnen som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. 2. Hur eleverna kan se och upptäcka konstverken genom ett konstanalytiskt perspektiv. 3. Förslag på kreativa skrivuppgifter eleverna kan göra med utgångspunkt i konstverken och med inspiration av Mahdieh Golroos texter.

 

Kontaktuppgifter

Louise Sundberg
Konstpedagog
026-53 18 16
073-443 68 90

Tillgänglig period: Bild- och textinnehållet från utställningen finns med i handledningen och kan därför användas var som helst, det är alltså inte begränsat till en specifik plats eller tid.

Målgrupp/ålder: Det är främst riktat till gymnasieelever men delar av materialet kan även användas för yngre elever.

Berörda skolämnen: Historia, samhällskunskap, religion, bild och svenska/ litteratur.

Dokument:
Pedagogisk lärarhandledning till utställningen Bortom Bilden

Bild- och textmaterial

Nedan kan du ta del av textmaterialet som är uppläst på persiska av Mahdieh Golroo och svenska av Esmat Rezpour.

Lyssna på persiska:

Introduktion
Blivande motorväg
Den visuella jubileumsinstitutionen
Framtidshoppet
Frida Kahlos nattvandring
Looking out

Lyssna på svenska:

Introduktion
Blivande motorväg
Den visuella jubileumsinstitutionen
Framtidshoppet
Frida Kahlos nattvandring
Looking out