Fortbildning Rösträtt -Inspiration och kunskap, sångglädje med andra vuxna!

RöSTCOACHER SARA AF KLINTBERG, ANNE BERGLUND- FRID, LOVISA LILJEBERG
Har du aldrig sjungit i kör? Vill du få inspiration till sång i barngrupp? Nu har du som förskollärare chans att vidga dina sångvyer tillsammans med en av våra röstcoacher!

Syfte och mål

 • Prova repertoar både för sin egen skull och för barnen på förskolan
 • Undersöka hur rösten kan bli en tillgång i livet – hur barnrösten fungerar och vad vet vi om sångutvecklingen hos barn
 • Prata om ”förebilder – om hur röster kan låta”
 • Konkreta tips på röstvård
 • Sann sångglädje!

  Citat från deltagare
  -Ett nytt sätt att arbeta med röst/sång/rörelse med barn än att “bara” sitta i ring och sjunga.
  -En bra kurs som ger energi och lust att vilja sjunga och dansa ännu mer än vad vi gör idag.
  -Vikten av bra tonart och att anpassa oss efter barnen
  -Tänka på hur man startar en sång med barn

Kontaktuppgifter

Lotta Hellsten, producent Kultur Gävleborg
070-516 59 57
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Spelperiod 2024 och framåt i samråd med ansvarig producent.
INGEN SISTA BESTÄLLNINGSDAG!

Pris 10.000 kr för 2 tillfällen/grupp
Em/kvällstid i samråd med producent
Ex. på tider:
Grupp 1 kl. 15.30-17.30 och grupp 2  kl.18-20

Medverkande:
En röstcoach.

Teknisk information


Målgrupp:
Förskolepersonal
Max antal deltagare: 20 vuxna / grupp
Lokal: Lokal med fri golvyta för både stolar och rörelse
El: 230 V
Speltid: 2 timmar
Byggtid/rivtid: 30 min/30 min

Övrigt: Max 2 grupper på samma dag och plats
Vill ni ha en längre fortbildning som hel eller halvdag?
Tag kontakt med ansvarig producent.