Rosa Taikon – konsten och kampen

HäLSINGLANDS MUSEUM
Museiutställning om Rosa Taikon, om silversmide och mänskliga rättigheter.

Hälsinglands museum, basutställning

 

På gränsen mellan Hälsingland, Jämtland och Härjedalen verkade en av Sveriges mest formstarka smyckekonstnärer i över 40 år. Tillsammans med sin syster Katarina Taikon blev Rosa Taikon dessutom en av sin generations främsta samhällsdebattörer. Efter hennes bortgång 2017 donerades ateljén till Hälsinglands museum i Hudiksvall.

I utställningen Rosa Taikon – konsten och kampen möter du en berättelse där konst och kamp var oskiljaktiga. Som en av Sveriges mest skickliga filigransmeder använde Taikon konsten som plattform för att folkbilda om romsk kultur och historia, men även för att påverka fördomar och rasism. Systrarna Taikons outtröttliga opinionsarbete var av stor betydelse för den grupp vi idag kallar romer – en nationell minoritet med lagstadgade rättigheter.

Som titeln antyder så utgår utställningen ifrån två tematiker: Rosa Taikons konstnärliga arbete och hennes kamp för mänskliga rättigheter. För dig som undervisar inom samhällsorienterade ämnen finns möjlighet att närma sig de nationella minoriteternas historia, diskrimineringsfrågor, demokratisk infrastruktur och jämställdhet. För dig som undervisar inom estetiska ämnen finns materiallära, hantverkstekniker, konstnärligt skapande och kulturella influenser med i utställningen.

Besök i utställningen rekommenderas från åk 4 och upp till vuxenundervisning. Tid för visning sker i överenskommelse med museet, men bör helst ske på vardagar mellan kl. 9.30-16. Beroende på gruppens storlek och ålder kan ett besök variera mellan 45-90 minuter. Exakt tid för visning samt speciella önskemål av visningens teman överenskommes i kontakt med museet.

Utställningen är en av Hälsinglands museums basutställningar. Det innebär möjlighet att återkomma till utställningen med flera klasser, eller för att fördjupa sig i något ämne.

Inför ett besök i utställningen rekommenderar vi att du tar del av vårt pedagogiska material om Rosa Taikon: https://halsinglandsmuseum.se/larande/rosa-taikon/

Kontaktuppgifter

För bokning kontakta Elin Thomasson

Elin.thomasson@hudiksvall.se

0650-19609

Tillgänglig period: Permanent.
Pris skol/offentlig: Skolklasser kostnadsfritt.

Webbsida: Rosa Taikon – konsten och kampen – Hälsinglands Museum (halsinglandsmuseum.se)

Målgrupp/ålder: Från åk 4 till vuxenutbildning.
Max antal deltagare: Max 14 i utställningen, upp till 30 i workshop.
Speltid/längd: 45-90 minuter beroende på åldersgrupp.

Utrustning/resurs som skall finnas på plats: Pedagoger och elevresurs stort välkomna.