Inspiration, idéer och handledningar m.m.

LITTERATURHUSET TRAMPOLIN
Ta del av Trampolins pedagogiska material i ditt arbete med skapande och berättande för barn och unga!

På Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer, som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande. Vi tar regelbundet fram inspirerande handledningar och andra pedagogiska material för dig som arbetar med skapande och berättande på bibliotek eller i skola. All information om hur du kan ta del av materialet kan du läsa på vår hemsida!  Här är några exempel på vad som finns:

  • Fantasifabriken är en inspirerande handledning som riktar sig till dig som arbetar med barn i de yngre åldrarna. I handledningen presenterar vi 36 olika workshoppar kopplade till bilderböcker, som uppmuntrar till skapande och berättande med traditionella och digitala tekniker.

  • Handledningar till olika böcker som vi arbetat med i våra litteraturprojekt. På hemsidan hittar du bland annat handledningar till böckerna Sandvargen för förskoleklass-årskurs 3, Ishavspirater för årskurs 5 och En sekund i taget för högstadiet.

 

Kontaktuppgifter

Ingeborg Wasserman Westlin
Verksamhetsutvecklare, Litteraturhuset Trampolin
Kulturcentrum Sandvikens kommun
Telefon: 026-241609
E-post: ingeborg.westlin@sandviken.se

Tillgänglig period: Trampolins pedagogiska material finns både att boka och tillgängliga att ladda ner från vår hemsida

Pris: Kostnadsfritt

Målgrupp/ålder: Pedagogiskt material för förskola/skola/bibliotek etc. som arbetar med barn och unga 0-18 år

Övrigt: Vill ni veta mer om Trampolins verksamhet kan ni läsa boken Trampolinmodellen. Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling (2018). Den finns att beställa gratis från oss

Boken om Trampolinmodellen