Inspiration, idéer och handledningar m.m.

LITTERATURHUSET TRAMPOLIN
Ta del av Trampolins pedagogiska material i ditt arbete med skapande och berättande för barn och unga!

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Trampolin tar bland annat fram inspirerande handledningar och andra pedagogiska material för personal som arbetar med barn och unga. Ett exempel är Fantasifabriken, en praktisk handledning riktad till personal som arbetar med barn i de yngre åldrarna. I handledningen presenteras 36 olika workshoppar kopplade till bilderböcker och ger exempel på skapande och berättande med traditionella och digitala tekniker.

Andra exempel är handledningar till böckerna om Sandvargen för förskoleklass-årskurs 3, Ishavspirater för årskurs 5 och En sekund i taget för högstadiet. Läs mer på Trampolins hemsida eller kontakta verksamhetsutvecklare Katarina Eriksson om du är intresserad av att ta del av något material!

Kontaktuppgifter

Katarina Eriksson
Verksamhetsutvecklare, Litteraturhuset Trampolin
Kulturcentrum Sandvikens kommun
Telefon: 026-241145
E-post: katarina.a.eriksson@sandviken.se

För mer info: Kontakta katarina.a.eriksson@sandviken.se eller läs mer på Trampolins hemsida.

Pris: Kostnadsfritt.

Målgrupp/ålder: Pedagogiskt material för förskola/skola/bibliotek etc. som arbetar med barn och unga 0-18 år.