Pedagogiskt material

LITTERATURHUSET TRAMPOLIN
Ibland är det så skönt när hjälpen kommer färdigpackad och klar! Använd Trampolins pedagogiska material i ditt arbete med skapande och berättande för barn och unga. På vår hemsida hittar du inspiration till workshoppar för skapande, berättande och skrivande, handledningar till spännande böcker och manualer till att spela in Stop Motion-film etc.

Vilka är vi? Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer, som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande. Vi erbjuder olika workshoppar och litteraturprojekt för barn och unga i skolan och på deras fritid. På Trampolin utgår vi från böcker och andra berättelser och väver in digitala verktyg i barnens skapande.

Ta del av Trampolins pedagogiska material! En av de bärande idéerna för Litteraturhuset Trampolin är att verksamheten ska utveckla metoder och koncept/projekt och sprida dem regionalt i länet. Vi har tagit fram ett flertal pedagogiska material som passar för skapande och berättande för barn och unga och samlat dem på vår hemsida. På hemsidan hittar du information om hur du lånar/laddar ner materialet. Återkoppla gärna till oss om hur du använder materialet i ditt arbete!

Så vad finns? Lättast är att gå in på vår hemsida och läsa om vad vi erbjuder. Det kan du göra här. Vi har bland annat tagit fram ett flertal manualer om att berätta med digitala verktyg, exempelvis att skapa film med Stop Motion och att skapa e-böcker.

Fantasifabriken är vårt nyaste handledningsmaterial och är framtagen utifrån vår öppna verksamhet Fantasifabriken som riktar sig till barn 3-5 år. I handledningen presenterar vi 36 olika workshoppar kopplade till bilderböcker, som uppmuntrar till skapande och berättande med traditionella och digitala tekniker. Den praktiska handledningen beskriver ingående hur man kan gå till väga och hänvisar till olika exempel och metodfilmer på Youtube. Handledningen kommer att finnas för nedladdning på vår hemsida från och med 22 april.

Skrivarlyan är ett mobilt inspirationsmaterial för arbete med skrivarverkstäder och skrivworkshoppar som riktar sig till ungdomar i åldrarna 13-19 år. Materialet består av en större och en mindre väska som innehåller massor av spännande skrivinspirationsmaterial.

Handledningar till böcker! På Trampolin arbetar vi regelbundet med större litteraturprojekt där vi tillsammans med kulturskolan och biblioteket i Sandvikens kommun bjuder in elever till skapande workshoppar kopplade till olika böcker. Till varje litteraturprojekt gör vi fördjupade handledningar kopplade till grundskolans läroplan, främst i ämnena svenska, bild och musik.  Handledningarna är fria att ladda ner utan kostnad på vår hemsida och kan användas som inspirationsmaterial för dig som jobbar med barn och unga.

Vi har bland annat tagit fram handledningar till exempelvis Sandvargen för förskoleklass-årskurs 3, Ishavspirater för årskurs 5 och En sekund i taget för högstadiet.

Är ni nyfikna på att veta mer om våra litteraturprojekt kan ni läsa om dem på vår blogg, Litteraturhusbloggen. Vi tar även emot studiebesök i våra lokaler i Sandviken och åker ut i länet på inspirationsföreläsningar. Kontakta oss på Trampolin och boka in!

Kontaktuppgifter

Ingeborg Wasserman Westlin
Verksamhetsutvecklare, Litteraturhuset Trampolin
Kulturcentrum Sandvikens kommun
Telefon: 026-241609
E-post: ingeborg.westlin@sandviken.se

Tillgänglig period: Trampolins pedagogiska material finns både att boka och tillgängliga att ladda ner från vår hemsida

Pris: Kostnadsfritt

Målgrupp/ålder: Pedagogiskt material för förskola/skola/bibliotek etc. som arbetar med barn och unga 0-18 år

Övrigt: Vill ni veta mer om Trampolins verksamhet kan ni läsa boken Trampolinmodellen. Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling (2018). Den finns att beställa gratis från oss

Boken om Trampolinmodellen