Papprets resa igenom kulturlandskapen

JACOB HOLMBERG
Skapande skola och medskapande process inom bild och form

Med hjälp av förflyttningar och temporära installationer av enkla material utforskar vi tillsammans konstens potential.

Ett vitt a4-papper delas ut till varje deltagare. Tillsammans vandrar vi mellan olika miljöer där vi gör snabba instinktiva installationer med papperna.  Installationerna följs upp av korta samtal kring t.ex. platsspecificitet, materialitet, konstnärlig process.

Vi promenerar mellan skog, kalhygge, hagmark och åkermark för att känna på olika kulturlandskap och förstärka platsernas påverkan på våra pappersinstallationer.

I projektet adderas idéer kring de blanka a4-papperena som transporteras vidare till nästa plats. Papperna kan komma att bli vikta, smutsiga, rivna och borttappade då varje elev ansvarar för ett papper under dagen.

De fysiska och föreställda erfarenheter som papperna bär med sig ifrån dagen illustreras i en gemensam installation.

Samtalen som sker kring a4-papprena kan ta olika vägar där Jacob Holmbergs konstnärliga praktik fungerar som en stödstruktur.

Det här är ett exempel på hur Holmbergs konstnärliga praktik tar hjälp av betraktande, konstruerande och formulerande. Varje papper blir ett unikt konstverk och under en förmiddag är alla deltagare konstnärer.

 

 

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

verksamhetsutvecklare – konst

072 575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Pressbilder

Medverkande: Jacob Holmberg

Hemsida: www.jacobholmberg.se

Teknisk information

Ålder: 6-15 år

Pris: 7965 exkl. moms

Plats: promenad i Sandvik, Ljusdal.

Bokningsbart: enligt överenskommelse i September 2022

Tid: 180min (förmiddag)

Antal deltagare per workshop: 5-15 barn

Förberedelse: Praktiskt samtal med ansvarig pedagog inför dagen.

Tillgänglighet: Vi kommer röra oss i olika landskap, skog, hygge, åker och betesmark.

Viktigt att tänka på inför workshopen: Kläder att promenera i.