Om jag vore en tråd

KARIN BäCKSTRöM
Skapande skola och medskapande process inom bild och form

Textil byggs upp av många trådar. Vi väver tillsammans i ett stort format där alla representerar en egen tråd. Tillsammans skapar vi ett nät, en väv – en textil.

Nya saker händer när vi förstorar klassiska textila tekniker till storleken av en människa. Vi behöver samarbeta, röra oss som tråden i en väv och uppfinna en gemensam rytm som passar just den väven vi väljer att göra.

Eleverna får följa med konstnären Karin Bäckström i ett konstnärligt experiment som är typiskt för hur hon arbetar med att undersöka redan existerande textila tekniker för att uppfinna nya textila processer. Eleverna får vara med och tillverka materialet vi använder av överblivna textilier, såsom lakansväv, filtar och dylikt. Material kan samlas in av klassen i förväg, men också tas med av konstnären. Vi pratar om hur textilier är uppbyggda och hur återvinning och återbruk av textil har sett ut genom tiderna. Sedan återvinner vi själva materialet vi arbetar med genom att kollektivt skapa en stor textil skulptur. Det händer något med den textila konstruktionen när den förstoras, förutsägbarheten försvinner och i dess ställe finns utrymme för att uppfinna en ny dans eller en ny arbetsvisa. Samtidigt som workshopen bygger på samarbete finns en enkelhet i deltagandet medan resultatet har potentialen att bli en mäktig skulptur. Skulpturerna som skapas kan arrangeras tillsammans på en ny plats (inom/utomhus) för att skapa en scen/utställning/skog av stora textiler.

 

Om konstnären:

Karin Bäckström är en del av konstnärsduon [krig]. Tillsammans med Jon Perman arbetar med en gemensam konstnärlig process som utforskar textilens och musikens möjligheter att bygga rum, objekt och forma nya sociala verkligheter som de utvecklar till uppträdanden, installationer och situationer. De namngav oss själva inspirerade av punkens traditioner och med en ide om att kriga för själens frihet, kreativitet och DIY-etik. Tillsammans släpper vi skivor, skapar installationer, driver ett självorganiserat galleri och organiserar konstnärliga projekt, genom att använda [krig] som en delad identitet.

Med [krig] producerar Karin audiotextila ”scener/verk” samt konstnärliga gestaltningar. De textila verken skapas av återbrukat. Textilen blir ett material för sociala konstruktioner där händelser och sociala situationer som utvecklar deras projekt. Genom uppträdanden försöker Karin skapa textil som uppstår och löses upp, en sorts performativ textil. Skeenden läggs ovanpå varandra och blir tillslut något annat än det de än gång var. Karin är verksam i Sandviken.

 

 

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

Verksamhetsutvecklare – konst

072 575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Pressbilder

Medverkande: Karin Bäckström

Webbsida: www.krig.me

Teknisk information

Tillgänglig period: Enligt överenskommelse HT 2022 / VT 2023

Workshop:  7500kr + moms för ett tillfälle, därefter 975 kr/tim + moms och resa. Material: 500kr/workshop

Målgrupp: 10-14 år

Max antal deltagare: 15/30 personer. (Vid helklass kan vi arbeta på två olika textilier)

Lokal: Gärna 2/4 Fästpunkter i tak (beroende på antalet deltagare), samt stege för att ta sig upp och saxar. Alternativt kan textilen skapas horisontellt, då behövs bordsben/fästpunkter att knyta fast konstruktionen i. Upphängning förbereds innan workshopen startar.

Material: Textil (lakan, dukar, filtar) kan samlas in innan workshopen av elever men också tas med av Konstnären.

Takhöjd: Vid fäste i taket måste en stege finnas tillgänglig.

Tid: 120 minuter (kan anpassas)

Bygg/rivtid: 60 minuter x 2

Bygg och bärhjälp: Ev. 1 till person beroende på lokalens tillgänglighet/utformning