Nationell sångsatsning Rösträtt – sång på förskolan

Nu ska Sverige åter bli ett sjungande land!

 

Sången Min Röst är Gävleborgs Rösträtts sång!

21 regioner arbetar nu med ”Rösträtt-sång på förskolan” som har syftet att ge verktyg för röst- och sångmetodik till pedagoger och barn i förskola.

Vi vill arbeta långsiktigt med att stärka sången i förskolan. YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) har stora möjligheter att i gemensamma strategier i hållbart perspektiv medverka till att barn får sjunga på sina villkor. Från norr till söder möts vi i vårt gemensamma uppdrag att sprida levande musik till barn och pedagoger.

Läs mer om nätverket YAM nedan https://unga.musikisyd.se/yam-sweden/

Projektsamordnare  är UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

Huvudmål: Vår satsnings primära fokus är att ge personal verktyg/fortbildning hur man kan använda rätt röstläge för små barn och kunna hjälpa barnen att utveckla sin röst. Alla förskolelärare skall kunna använda sin sångröst utan att värdera den. Detta för att förmedla en lekfull inställning till förskolebarnen

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer? Här ligger två fina filmer från våra kollegor i Västernorrland och Halland!

Producent för projektet i Gävleborg

Lotta Hellsten, producent Kultur Gävleborg
070-516 59 57
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Utvecklingsarbetet har tre tydligt urskiljbara delar men kommer att se lite olika mellan regionerna.

  • Rösträtt utbilda regionala sång-coacher som sen gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan
  • Det digitala verktyget/låtautomaten med tonartsbarometer (musikbibliotek med inspelade filmer och mp3-filer)
  • Hemsida (med huvudsyfte att ge mer information, varför ska man sjunga med barn och hur?
  • Innehåll: metodiska tips till pedagoger, forskningsunderlag, länkar till våra organisationers hemsidor, inspirationsfilmer etc.)
  • I Gävleborg kan ni boka en Röstcoach via Kultimera till er förskola!