Läs en film

KULTUR GäVLEBORG
Ett praktiskt och pedagogiskt material kring film och bok

”Läs en film” är ett praktiskt och pedagogiskt material som riktar sig till pedagoger i förskola upp till gymnasiet samt deras elever. Materialet består av väskor packade med en klassuppsättning böcker, film samt en studiehandledning att använda i klassrummet.

Syftet med konceptet är att inspirera till ökad läslust, samtal och reflektion kring bok och film samt ge en fördjupad förståelse för de rörliga bildernas språk.

Tanken är att filmen öppnar dörren till böckernas värld; inspirerar till ökad läslust och utvecklar elevens förmåga att analysera, förstå och tolka texter. Då många filmer har böcker som förlagor är ”Läs en film” en utmärkt ingång för eleverna att upptäcka olika sätt att skildra en historia. Med den gemensamma filmupplevelsen som utgångspunkt kan eleverna kreativt reflektera kring de rörliga bildernas språk och uttrycksmedel.

Läs en film-väskorna kan bokas via Kulturcentrum i Sandviken.

regiongavleborg.se/kultur/tvarperspektiv/barn-och-unga/lasframjande/Las-en-film/

Kontaktuppgifter

Lena Ostermann, verksamhetsutvecklare film

E-post: lena.ostermann@regiongavleborg.se

Telefon: 026- 53 12 45