Landskapet i mitt ansikte – mask i gips och ord

GUNILLA LöFGREN
Skapande skola och medskapande process inom bild och form

Låt skogen, bergen, vattnet, luften, människorna och djuren ta plats i ditt ansiktes landskap. Uttryck dina drömmar, farhågor och fantasi i färg, form och ord! Vi är alla en del av samma landskap!

Gunilla Löfgrens workshop utgår från idén om att integrera det yttre landskapet med ansiktets landskap.  Kan anknytas till flera ämnen inom grundskolan åk 4–9.

 

Om workshopen:

inför workshopen första träff: tag med material som du kan använda för att ge masken ”Landskapet i mitt ansikte” ditt uttryck. Ex små kvistar till träd, gamla getingbon, sand, spegelskärvor, skräp på marken och om du har tag gärna med mycket små och lätta plastfigurer ex träd, människor, djur mm.

Träff 1; 120 min: Om masken som uttrycksmedel och hur den kan användas. Samtal kring workshopens namn ”Ansiktet som landskap”. Hur ska jag kunna uttrycka landskapet i min mask? Presentation av materialet som finns, och det material som tagits med. Gruppindelning i par för tillverkningen av grundmasken. Klippa gipsbindorna och göra maskerna på varandra. Maskerna torkar till träff 2.

Träff 2; 120 min: Arbeta med maskens uttryck i färg och form och lägga in personliga saker som tagits med för att ge masken uttrycket ”Landskapet i mitt ansikte”. Masken torkar till träff 3.

Träff 3; 120 eller 180 min:  Slutfinish av masken och skriva ner vad som uttryckts i masken i form av en dikt/berättelse. Samtal kring de gjorda maskernas uttryck och de skrivna dikterna/berättelserna. Presentation/utställning av maskerna och dikterna/berättelserna om passet är 180 min.

Om konstnären:

Gunilla Löfgren är verksam som konstnär i Gävle. Utställningar och workshops i Sverige och internationellt. Löfgren tycker om att prova och utforska olika slags material och använda dom i sitt skapande. Hon har tidigare bott i Hälsingland i tio år, men är sedan 5 år tillbaka i Gävle.

 

 

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

verksamhetsutvecklare – konst

072 575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Pressbilder

Medverkande: Gunilla Löfgren

Hemsida: www.skatubacken.se

Teknisk information

Målgrupp: Grundskolan och grundsärskolan åk 4–9

Period: Efter överenskommelse med beställande skola

Tid:120 min/grupp vid tillfälle 1 och 2 och vid tillfälle 3, 180 min om dokumentation och utställning önskas, i annat fall 120 min.

Gruppstorlek: 12–14 elever, jämt antal för arbete i par. Medverkan av skolpersonal.

Lokal: Klassrum med tillgång till vatten. Övriga praktiska detaljer gås igenom med beställande skola.

Material och resurs som skolan bidrar med: Medverkande skolpersonal. Diverse förbrukningsmaterial som sopsäckar, saxar mm.

Pris: 12400kr exkl. moms inkl. material + resor. Har F-skatt.