Kostnadsfritt Studiebesök på Arkiv Gävleborg

ARKIV GäVLEBORG
Vi kan erbjuda olika sorters arkivvisningar, arkivlektioner och teman. Vi anpassar efter önskemål och målgrupp. Ett aktuellt tema som lyfts fram i år är Demokratin 100 år.

Välkommen till oss på kostnadsfritt studiebesök!  Vi visar och berättar om hur ett arkiv fungerar och levandegör historien med primärkällor från länet.

Ofta efterfrågade teman är:

  • demokratins utveckling i Sverige
  • rösträtt
  • industrialisering
  • folkrörelser
  • idrottshistoria
  • kvinnor i rörelser
  • turism och fritid
  • fritid och nöjen

Förutom studiebesök kan vi erbjuda ett digitalt utbud som kan användas direkt i klassrummet. Det finns färdiga arbetsuppgifter för högstadie- och gymnasieelever.

För mer information besök vår aktuella sida för skola och lärande http://arkivgavleborg.se/skola-och-larande

Kontaktuppgifter

Arkivpedagog: Solveig Östlund Blomgren

solveig.ostlund.blomgren@arkivgavleborg.se>

arkivet@arkivgavleborg.se

Telefon 026-10 88  70