Kostnadsfritt Studiebesök på Arkiv Gävleborg

ARKIV GäVLEBORG
Vi kan erbjuda olika sorters arkivvisningar, arkivlektioner och teman. Vi anpassar efter önskemål och målgrupp.

Välkommen till oss på kostnadsfritt studiebesök!  Vi visar och berättar om hur ett arkiv fungerar och levandegör historien med primärkällor från länet.

Ofta efterfrågade teman är:

  • demokratins utveckling i Sverige
  • rösträtt
  • industrialisering
  • folkrörelser
  • idrottshistoria
  • kvinnor i rörelser
  • turism och fritid
  • fritid och nöjen

Förutom studiebesök kan vi erbjuda ett digitalt utbud som kan användas direkt i klassrummet. Det finns färdiga arbetsuppgifter för högstadie- och gymnasieelever.

För mer information besök vår aktuella sida för skola och lärande https://arkivgavleborg.se/for-skolor/

 

Kontaktuppgifter

 

 

arkivet@arkivgavleborg.se

Telefon 026-10 88  70