Katitzi = MOD

HäLSINGLANDS MUSEUM
Kunskap, fördomar, rättigheter & mod. Ett dramatiserat samtal utifrån böckerna om den romska flickan Katitzi.

Författaren och debattören Katarina Taikon blev på 1960-talet en nyckelperson för att Sveriges
romska befolkning skulle uppnå samma rättigheter som alla andra medborgare. År 2022 skulle
Katarina Taikon ha fyllt 90 år.
Med utgångspunkt i Katarina Taikons självbiografiska barnböcker erbjuder Hälsinglands
museum program för elever i åk 5. Cecilia Olsson, pedagog, och Klara Nygren,
minoritetssamordnare, leder ett samtal med fokus på de nationella minoriteterna, romsk historia
och mänskliga rättigheter. Vi behandlar frågor om fördomar, rättigheter och utanförskap utifrån
ett historiskt perspektiv. Sedan tar vi det in i nutiden – vem är dagens Katitzi?
Pedagogiken tar avstamp i läroplanens grundläggande värden: människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Vi
tangerar även ämnena historia, samhällskunskap, svenska och bild.
Programmet består av högläsning, dramatiseringar och samtal, och ges med fördel i
biblioteksmiljö. Samtalet utgår ifrån begrepp och bilder som vi tittar på tillsammans.

Kontaktuppgifter

Cecilia Olsson, Hälsinglands Musuem.
070-372 89 52, cecilia.olsson@hudiksvall.se

Producent – Hälsinglands Museum

Teknisk information

Målgrupp: Åk 5.

Publikantal: Max 25-30 elever + pedagoger.

Spelyta: 3 x 2.5 meter + publikplats.

Bygg och rivtid: 30 minuter vardera.