Katitzi = MOD

HäLSINGLANDS MUSEUM
Kunskap, fördomar, rättigheter & mod. Ett dramatiserat samtal utifrån böckerna om den romska flickan Katitzi.

Filmen ovan ses i klassrummet innan besöket. Lättare lärarhandledning finns.

Under våren har elever från årskurs 5 besök Hälsinglands museum för att ta del av detta spännande samtal som stundom är dramatiserat. Nu tar vi utbudet på turné!
Vi kommer till er skola eller bibliotek.

Författaren och debattören Katarina Taikon blev på 1960-talet en nyckelperson för att Sveriges
romska befolkning skulle uppnå samma rättigheter som alla andra medborgare. År 2022 skulle
Katarina Taikon ha fyllt 90 år.
Med utgångspunkt i Katarina Taikons självbiografiska barnböcker erbjuder Hälsinglands
museum program för elever i åk 5. Cecilia Olsson, pedagog, och Klara Nygren,
minoritetssamordnare, leder ett samtal med fokus på de nationella minoriteterna, romsk historia
och mänskliga rättigheter. Vi behandlar frågor om fördomar, rättigheter och utanförskap utifrån
ett historiskt perspektiv. Sedan tar vi det in i nutiden – vem är dagens Katitzi?
Pedagogiken tar avstamp i läroplanens grundläggande värden: människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Vi
tangerar även ämnena historia, samhällskunskap, svenska och bild.
Programmet består av högläsning, dramatiseringar och samtal, och ges med fördel i
biblioteksmiljö. Samtalet utgår ifrån begrepp och bilder som vi tittar på tillsammans.

“Bra, roligt, intressant, spännande med rollspel. Eleverna fick vara delaktiga genom att reflektera över händelser med mera i boken. Genomtänkt med rollbyten!”

-Röster från en 5-klass.

Kontaktuppgifter

Cecilia Olsson
Museipedagog
Hälsinglands Museum.
070-372 89 52

Producent – Hälsinglands Museum

Teknisk information

Pris: Utbudet är gratis, ni betalar reseersättning för två personer.
Eleverna kan även komma till Hälsinglands museum för att ta del av utbudet.
Medverkande: Cecilia Olsson och Klara Nygren
Hemsida: Hälsinglands museum
Målgrupp: Åk 5.
Publikantal: Max 25-30 elever + pedagoger.
Spelyta: 3 x 2.5 meter + publikplats. Till exempel i ett bibliotek.
Bygg och rivtid: 30 minuter vardera.
Resurs som ska finnas på plats: Klassens pedagoger och stödjande personal är välkomna.