Hitta Rätt! En musikspäckad skattjakt efter barns rättigheter!

YRIA
Med utgångspunkt i barns tankar kring FN:s barnkonvention flätar Yria samman ny musik, rörelse och konventionstext till en visuell, klingande och interaktiv upplevelse.

Kompisarna Lo, Billie och Humlan beger sig ut på ett spännande och utmanande äventyr där de möter olika hinder. De tar hjälp av varandra och publiken som mitt i föreställningen uppmanas att delta i en omröstning när ett viktigt vägval ska göras!
Hitta Rätt! kommunicerar och synliggör barnets rättigheter på ett för målgruppen begripligt sätt.

Till föreställningen medföljer ett handledningsmaterial med musik, diskussionsunderlag och kreativa idéer. Med detta häfte kan lärare utforska och förankra barnkonventionen vidare tillsammans med sina elever. Yria erbjuder även en rytmikworkshop kopplad till föreställningen. I musik och rörelse reflekterar artisterna tillsammans med barnen kring deras rättigheter.
Hitta Rätt! i sin helhet lämpar sig väl inom ramen för Skapande skola.

Kontaktuppgifter

Lotta Hellsten, producent Kultur Gävleborg
070-516 59 57
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Spelperiod:
Ht-2024 samt hela 2025

Pris:
Skola/offentlig: 28 000 kr per speldag (exkl moms). 1-2 föreställningar på samma dag och plats. Kostnader för resor och logi tillkommer.
Workshop eller annat: 18 000 kr per dag (exkl moms). 1-2 workshops på samma dag och plats. Kostnader för resor och logi tillkommer.

Information om produktionen:
Manusförfattare: Yria
Regissör: Åsa Back
Kompositör: Yria
Koreograf: Yria


Medverkande:
3 aktörer på scen + en medföljande tekniker

Barnmusikgruppen Yria placerar rytm, poesi och fantasi i centrum med målet att väcka självkänsla och stimulera det musikaliska sinnet hos barn och deras vuxna. Läs mer om deras breda verksamhet på https://www.yria.se/

Teknisk information

Målgrupp: 6-9 år,10-12 år
Publikantal: : 80 barn + medföljande vuxna (eller enligt överenskommelse)
Lokal:
Öppen spelyta: 8 x 6 m Fri takhöjd: 4 m
Mörklagd scen/blackbox/aula eller liknande
El: 230 V/ Strömuttag i närheten av scenen
Speltid:
50 min
Byggtid/rivtid:
240/120 min
Mörkläggning:
Ja
Bygg och bärhjälp: 1 person bärhjälp önskas
Ljus ,ljud, teknik: Vi tar med eget ljus och ljud