Hemslöjd

KULTUR GÄVLEBORG
Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom hemslöjd syftar till att bevara slöjdens traditioner, bidra till slöjdens utveckling samt stärka slöjden som näringsgren och dess relevans i samtiden. I Kulturplanen för 2023 - 2026 har "förbättra barns och ungas möjligheter till eget skapande" lyfts, fram som ett område att särskilt beakta.

Inspiration till att slöjda med barn hittar du t.ex. i häftet Barnen och hemslöjden. Det kan laddas ner gratis från Skånes Hemslöjdförbund via länken https://hemslojdeniskane.se/handledarmanual-for-dig-som-arbetar-med-barn/

För dig som vill slöjda med barn på skola, fritids eller inom en förening, finns redskap att låna gratis från Kultur Gävleborg. (Frakt kan tillkomma). Det finns redskap för att karda, spinna, tova, bereda lin, knyppla, slå rep, väva i ram eller bandgrind, göra trådarbeten eller tälja med barn.

Tillsammans med Västerbergs Folkhögskola i Storvik, arrangerar Kultur Gävleborg grundutbildningar för slöjdhandledare. Kursplanen är framtagen av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdfrågor och syftet är att barn ska få möjlighet att

  • upptäcka och utforska slöjdens material och verktyg
  • utveckla sin egen förmåga att skapa med hjälp av slöjdande
  • uppleva slöjd och slöjdande i samspel med andra kulturuttryck

När nästa kurs är på gång, kommer information att läggas ut här på sidan.

Kontakta gärna verksamhetsutvecklaren för hemslöjd, om du vill låna verktyg eller redskap, fråga om material eller om du har idéer för slöjdande med barn, som vi kan utveckla tillsammans!

 

Kontaktuppgifter

Matilda Wiklander Palmertz
Verksamhetsutvecklare
026-531163
072-2250609