Gjuta glas i sand

ERIKA LöVQVIST
Skapande skola och medskapande process inom bild och form

Vid ett besök i Skärså Glashytta får deltagarna uppleva värmen och magin i glasverkstaden. De får chansen att skapa ett unikt sandgjutet objekt i glas och se hur den rinnande varma glasmassan stelnar.

Glastillverkning är en del av det svenska kulturarvet. Glasmassan består huvudsakligen av kvartssand som hettas upp till över 1000 grader för att sedan formas genom att blåsas, pressas eller gjutas.

I projektet möts vi tre gånger. Först vid en kortare introduktion på skolan där deltagarna får lära sig om materialet glas; vad materialet består av och hur man tillverkar glas. Instruktioner ges inför workshopen i glashyttan. Deltagarna får i uppdrag att ta med något föremål att trycka ner i sanden för att gjuta av. Introduktionen sker i form av en förinspelad film om ca 20 minuter som klassen kan titta på när det passar.

Workshopen äger sedan rum på plats i glashyttan. Deltagarna kommer att delta i gjutningen i mindre grupper som byts av. Övriga kommer att ha möjlighet att titta på från lite längre håll. Deltagarna skapar formen i sand och Erika med assistent häller i det 1200 grader varma glaset i formarna. Efter att glasmassan svalnat till ca 500 grader ska objekten läggas in i en ugn och svalna långsamt till dagen efter för att inte spricka. När glasobjekten svalnat packas de och fraktas till skolan alternativt annan utställningsplats.

Tredje gången vi ses blir det vernissage! Tillsammans tittar vi på allas glasobjekt och pratar om upplevelsen. Vernissagen kan omfatta flera grupper som deltagit i workshopen.

Projektet går att skräddarsy i dialog med Erika, utifrån exempelvis önskemål om tema. Möjlighet finns, om skolan så önskar, att installera ett permanent konstverk som alla elevers/deltagares gjutna glasobjekt blir en del av. Detta kräver dock mer förberedelser och monteringstid än vad som är avsatt i detta projekt.

I projektet finns möjlighet att samarbeta med exempelvis bild eller träslöjd för tillverkning av föremål att trycka ner i sanden eller för montering av objekten. Allt anpassat utifrån deltagarnas ålder.

Erika Lövqvist driver Skärså Glashytta utanför Söderhamn sedan 2014. Erika är utbildad glasblåsare och produktformgivare vid bl.a. Konstfack i Stockholm och Pilchuck Glass School i USA.

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

verksamhetsutvecklare – konst

072 575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Pressbilder

Tillgänglig period: september HT 2022, VT 2023 enl. ök.

Pris workshop: 
18 000 kr exkl. moms samt kostnader för eventuella resor

Pris 2 st workshops samma dag: 24 000 kr exkl. moms samt kostnader för eventuella resor. I priset ingår material.

Medverkande: Erika Lövqvist + assisterande glasblåsare

Webbsida:
www.skarsaglashytta.se

Teknisk information

Målgrupp: 7 – 19 år

Workshopdeltagare: 20 personer 

Tidsåtgång: ca 90 minuter + ca 20 min introduktionsfilm på skolan + vernissage

Lärare på plats: minst 1 person