Filmpedagogiska tips & handledningar

KULTUR GäVLEBORG
Övningar, paket och tjänster för arbete med film i skolan.

Filmpedagogiska paket, övningar och inspiration

Här följer ett antal tips och förslag på övningar och paket ni kan använda er av för att jobba med film i skolan.

Svenska Filminstitutet har ett antal paket och handledningar

  • Filmpedagogik – så funkar det! – en filmpedagogisk broschyr med 11 enkla klassrumsövningar att använda sig av i arbetet med filmerna.
  • En filmhistorisk resa – ett lektionsupplägg med filmklipp från den svenska filmhistorien. För att förstå dagens rörliga bilder är det viktigt att förstå dess bakgrund, och varför inte lära sig med hjälp av den svenska filmhistorien?
  • Lika vär(l)d – för vem? är en modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati. Modellen består av fem steg kring frågeordet vem och har sin grund i de så kallade diskrimineringsgrunderna. Filmerna Sameblod, Min lilla syster och Fucking Åmål används som exempel.
  • Nationella minoriteter – filmpedagogiskt paket för att underlätta skolans undervisning kring de nationella minoriteterna. Allmän handledning om ämnet och filmexempel. Alla filmer utom Sameblod finns tillgängliga på Filmriket Play.
  • Filmhandledningar – handledningar för ett stort utbud filmer som kopplar övningar till läroplanen. Där kan ni också hitta många bra förslag på filmer och vilka teman de tar upp.
  • Alla filmers filmhandledning – en generell filmhandledning som kan användas till valfri film.
  • Film i skolan-webbinarium – från 2021 om ”Sex, relationer och film – ett webbinarium för nutidens pedagoger” som knyter an till omformningen av kunskapsområdet ”sex och samlevnad” som framöver benämns som ”sexualitet, samtycke och relationer”. Det andra är från 2020 med titeln ”Dags för rörlig bildning – ett webbinarium om filmens plats i skolan”.

Region Gävleborg har tagit fram följande pedagogiska material

Filmriket är en öppen plattform för skolor från Filmpool Nord och Filmregionerna som erbjuder övningar anpassade efter läroplanen, en filmskola för den som vill skapa film samt en egen streamingtjänst med institutionella rättigheter. Filmtjänsten har tematiska indelningar kring globala målen, nationella minoriteter, lokalproducerat, fransk film och månadens film.

Fokusfilm (f.d. Filmcentrum) – har tagit fram paketförslag (filmer, handledningar, övningar) kring teman som globala målen, hälsa och språkutveckling för de yngsta.

Filmpedagogerna Folkets Bio – finns för dig som vill stärka kunskaper i källkritik, sociala medier och berättande i film. Stöttar regioner, kommuner, skolor m.fl. som vill utbilda sig inom MIK-frågorna.

Statens medieråd – erbjuder digital lektionsbank kring MIK i olika former, bl.a. om upphovsrätt, propaganda och bildens makt, könsnormer i bildspråket.

Forum för visuell praktik har tagit fram en pedagogisk broschyr om Kamerans ABC som är ett verktyg för MIK-frågor (finns på svenska, engelska, arabiska och kurdiska). Nyligen avslutades ett pilotprojekt i detta som drevs av Gävle kommun på ett antal förskolor, resultatet kan ni läsa mer om här. Ni kan också ta del av den digitala inspirationsdag kring projektet som arrangerades i mars 2021.

Läs mer om filmkunnighet – som är en del av MIK – i den här heltäckande men lättillgängliga rapporten som Skolverket publicerat. Den finns också i en kortfattad version.

Resurslista för film i kulturskolan – stöd, handledningar, utbildningar, nätverk, kontakter och tips främst riktat till kulturskolor som jobbar eller vill jobba med film, men även till er som jobbar med film i skolan.

Webbinarieserie från Filmregionerna – riktar sig främst mot er som jobbar med film på kulturskolan, men kan vara intressant även för er som vill använda film i undervisningen.

Vill ni prova att göra film i skolan kan vi rekommendera Liten Filmhandbok, som våra kollegor på Film i Västernorrland skapat, den finns även på engelska och arabiska.

Även våra vänner på Kultur i Väst har tagit fram spännande broschyrer, som Att fånga filmkänslorna, Animationskokboken – filmrecept för kreativa och Filmhandboken – hur du hjälper andra att göra film.

A-märkta filmtips – handledning kring Bechdeltestet som kan användas för att uppmärksamma ojämlikheten i hur kvinnor och män representeras inom film. Uppdaterad upplaga från 2021 kommer snart.

Föreningen FOMP – är en oberoende opinionsbildare inom filmpedagogik och en levande webbresurs för media i skolan samt ett starkt nätverk för medlemmar.

Introduktion till filmpedagogik – Vita duken som svarta tavlan, bok av Malena Jansson (red.). Samlade texter kring filmpedagogik från skribenter tillhörande filmvetenskapen, utbildningsväsendet, forskning m.fl. områden.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsutvecklare film:

Lena Ostermann – lena.ostermann@regiongavleborg.se

Vad säger läroplanen?

Kap 1 – ”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens”

Kap 2 – ”Eleven kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud”

Kap 5 – Syftet för ämnet svenska  – ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

Kap 5 – Centralt innehåll för ämnet svenska – ”Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.”

Kap 5 – Syftet för ämnet bild – ”Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.”