Film i skolan

KULTUR GäVLEBORG
Hur, var och varför visas film i skolan?

Vad innebär film i skolan?

Film i skolan är när skolan eller läraren visar en film i klassrummet eller i aulan. Det kan handla om allt från lång eller kort spelfilm, dokumentärfilm eller utbildningsfilm. Att se på film är ämnesmässigt obundet och kan fungera som ett effektivt och uppskattat verktyg i undervisningen. Film kan användas som kunskapshöjande del av ett visst ämne, då kan teman, representation och perspektiv diskuteras. Men ni kan också se på film för att förstå den kreativa och tekniska delen av film och knyta an det till eget skapande.

Varför ska vi visa film i skolan?

Att lära sig läsa och skriva har varit grundstenar i skolan från dag ett, men med tanke på mängden rörliga bilder dagens unga möts av varje dag borde filmkunnighet vara lika centralt. Även film är ett språk som behöver läras och förfinas. Filmkunnighet är en del av MIK-begreppet (medie- och informationskunnighet) och täcker all form av rörlig bildkommunikation, det är en viktig del i att bidra till mer källmedvetna och kritiskt tänkande elever. Sedan kan det dessutom vara ett underhållande och effektivt vis att engagera eleverna i undervisningen.

Kort om filmkunnighet: Rörlig bild- och filmkunnighet, av Annika Wik/Filminstitutet

Längre om filmkunnighet: Filmkunnighet – för digital kompetens och källmedvetenhet, av Annika Wik/Skolverket

Hur visar vi film i skolan?

För att visa film i skolan krävs enligt upphovsrättslagen så kallade institutionella rättigheter. Det går alltså inte att ta med en DVD hemifrån eller logga in på en streamingtjänst och tro att det är lagligt att trycka på play. Det finns ett flertal olika tjänster som tillhandahåller dessa rättigheter, men det kan variera mellan skolor och kommuner vilken tjänst som det finns avtal med. Steg ett blir alltså att dubbelkolla med en rektor eller annan ansvarig vad som gäller på er skola. Nedan länkar förklarar det hela mer ingående, och till höger finner ni de största tjänsterna som tillhandahåller film med institutionella rättigheter.

Skolverket och institutionella rättigheter

Upphovsrätt och institutionella rättigheter

Filmpedagogiska paket, övningar och inspiration

Filmpedagogik – så funkar det! – en filmpedagogisk broschyr med 11 enkla klassrumsövningar att använda sig av i arbetet med filmerna.

En filmhistorisk resa – ett lektionsupplägg med filmklipp från den svenska filmhistorien. För att förstå dagens rörliga bilder är det viktigt att förstå dess bakgrund, och varför inte lära sig med hjälp av den svenska filmhistorien?

Lika vär(l)d – för vem? är en modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati. Modellen består av fem steg kring frågeordet vem och har sin grund i de så kallade diskrimineringsgrunderna. Filmerna Sameblod, Min lilla syster och Fucking Åmål används som exempel.

Nationella minoriteter – filmpedagogiskt paket för att underlätta skolans undervisning kring de nationella minoriteterna. Allmän handledning om ämnet och filmexempel (alla filmer utom Sameblod finns att se på Filmriket Play).

Filmhandledningar – handledningar för ett stort utbud filmer som kopplar övningar till läroplanen. Där kan ni också hitta många bra förslag på filmer och vilka teman de tar upp.

Alla filmers filmhandledning – en generell filmhandledning som kan användas till valfri film.

Film i skolan-webbinarium från Svenska Filminstitutet – från 2021 om ”Sex, relationer och film – ett webbinarium för nutidens pedagoger” som knyter an till omformningen av kunskapsområdet ”sex och samlevnad” som framöver benämns som ”sexualitet, samtycke och relationer”. Det andra är från 2020 med titeln ”Dags för rörlig bildning – ett webbinarium om filmens plats i skolan”, där vi bland annat får höra från en lärare och elev från Gävle om hur de arbetar med film i skolan, och varför det är så bra.

Fokusfilm – har tagit fram paketförslag (filmer, handledningar, övningar) kring teman som globala målen, hälsa och språkutveckling för de yngsta.

Filmpedagogerna Folkets Bio – finns för dig som vill stärka kunskaper i källkritik, sociala medier och berättande i film. Stöttar regioner, kommuner, skolor m.fl. som vill utbilda sig inom MIK-frågorna.

Statens medieråd – erbjuder digital lektionsbank kring MIK i olika former, bl.a. om upphovsrätt.

Forum för visuell praktik har tagit fram en pedagogisk broschyr om Kamerans ABC som är ett verktyg för MIK-frågor (finns på svenska, engelska, arabiska och kurdiska). Nyligen avslutades ett pilotprojekt som drevs av Gävle kommun i samarbete med Region Gävleborg på ett antal förskolor, resultatet kan ni läsa mer om här. Ni kan också ta del av den digitala inspirationsdag kring projektet som arrangerades i mars 2021.

Resurslista för film i kulturskolan – stöd, handledningar, utbildningar, nätverk, kontakter och tips främst riktat till kulturskolor som jobbar eller vill jobba med film, men även till er som jobbar med film i skolan.

Webbinarieserie om Film i kulturskolan – riktar sig främst mot er som jobbar med film på kulturskolan, men kan vara intressant även för er som vill använda film i undervisningen.

Vill ni prova att göra film i skolan kan vi rekommendera Liten Filmhandbok, som våra kollegor på Film i Västernorrland skapat, den finns även på engelska och arabiska. Även Kultur i Väst har tagit fram spännande broschyrer, som Att fånga filmkänslorna, Animationskokboken – filmrecept för kreativa och Filmhandboken – hur du hjälper andra att göra film.

A-märkta filmtips – handledning kring Bechdeltestet som kan användas för att uppmärksamma ojämlikheten i hur kvinnor och män representeras inom film. Uppdaterad upplaga från 2021 kommer snart.

Föreningen FOMP – är en oberoende opinionsbildare inom filmpedagogik och en levande webbresurs för media i skolan samt ett starkt nätverk för medlemmar.

Introduktion till filmpedagogik – Vita duken som svarta tavlan, bok av Malena Jansson (red.). Samlade texter kring filmpedagogik från skribenter tillhörande filmvetenskapen, utbildningsväsendet, forskning m.fl. områden.

Svenska Filminstitutets stöd till film i skolan

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommuner för filmverksamhet i till exempel förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet går att söka två gånger om året (31 mars och 15 oktober), mer info finns på deras hemsida.

Kulturrådets stöd

Statens Kulturråd har två olika stöd som kan användas till filmverksamhet i kommunala skolor. Skapande skola delas ut till kommuner för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Kommunala kulturskolor kan också söka ett utvecklingsbidrag där filmverksamhet kan ingå. Mer information hittas på deras hemsida.

Hur kan vi hjälpa till?

Har ni ytterligare funderingar kring hur ni kan använda er av film i skolan får ni gärna höra av er till någon av våra verksamhetsutvecklare inom film!

Kontaktuppgifter

Verksamhetsutvecklare film:

Lena Ostermann, visning – lena.ostermann@regiongavleborg.se

Henrik Harrysson, skapande – henrik.harrysson@regiongavleborg.se

 

Vilka tjänster finns?

Filmriket.com – Filmregionerna och Filmpool Nords filmtjänst erbjuder inspiration och övningar inom filmskapande. Övningarna har sin utgångspunkt i läroplanen och uppdateras kontinuerligt. Filmriket har också en streamingtjänst med såväl lång som kort spelfilm/dokumentärfilm, utbildningsfilm och tematiska upplägg kring bland annat de globala målen och nationella minoriteter. Tjänsten är fri att registrera sig hos och tillgänglig för alla Sveriges skolor. Här behövs alltså inget avtal, bara en inloggning.

Swedish Film – erbjuder licens att visa film i skolan/klassrummet från ett brett utbud av distributörer. Filmen (vare sig ni redan har den på Blu-ray/DVD, lånar från biblioteket eller hyr från valfri streamingtjänst, till exempel SF Anytime) tillhandahåller ni själva, men för att få visa den behövs licensen. Licensen tecknas för en hel skola per kalenderår och kostnaden varierar beroende av antal elever.

Film och skola – är en del av Swedish Film, men med en tydligare inriktning även på utbildningsfilm. Detta är en egen tjänst där ni strömmar direkt på sidan, välj bland urvalet av ca 2000 utbildnings- och spelfilmer som regelbundet uppdateras.

Fokusfilm/Filmcentrum – erbjuder katalog av filmer som går att hyra för enskilda visningar. Har filmförslag för förskola till och med gymnasiet.

Filmarkivet.se – svenskt arkivmaterial med tematiska indelningar och upplägg för undervisning. Bl.a. går det att söka på filmklipp från respektive skolas hemort.

Medioteket Gävle – för skolor inom Gävle Kommun som resurs med utbildningsfilm, spelfilm och dokumentärfilm.

Medienavet.se  – tjänst för bokning och streaming av material med institutionella rättigheter som skolor inom Bollnäs kommun kan använda sig av.

SVT Play, UR Play och Öppet Arkiv – material från dessa tjänster får spelas upp utan ytterligare tillstånd.

UR Access – tjänst som till skillnad från UR Play kräver avtal. Innehåller hela URs utbud och ingår i avtalen med bl.a. Film och skola, Medioteket Gävle och NE Play.

Kunskapsmedia Group – filmtjänst med utbildningsfilm, spelfilm och dokumentärer anpassade efter läroplanens riktlinjer. Till filmerna finns även pedagogiskt material. Erbjuder både abonnemangstjänst och uthyrning av utvalda spelfilmer i 72 timmar.

Filmoteket – streamingtjänst med utbildningsfilm, samt spel- och dokumentärfilm riktat till grundskolan och gymnasiet.

Korta klipp – du får spela upp korta klipp från program och filmer för att illustrera en poäng, då det i upphovsrättslagen ingår en rätt att citera verk, vilket detta räknas som.