En värld av mönster

ELENA SEMENOVA ESMAIL
Skapande skola och medskapande process inom bild och form

Välkommen till en värld av mönster!

Fantastiska mönster kan man skapa av i princip vad som helst, man behöver inte kunna teckna “fint”, bara lära sig att “se”. Vi utforskar enkla geometriska och fria former och vilka mönster vi kan skapa av dem. Möjligheterna är oändliga!

Vi experimenterar med kulörkombinationer och rumsliga förhållanden. Beroende på barnens ålder och intressen kan vi bygga abstrakta, geometriska och/eller föreställande mönster, även mönster knutna till olika skolämnen, tex historia eller naturvetenskap. Vi kan tex skapa föreställande mönster med hus, djur, växter och folkkonstinspirerande mönsterelement.

Målet är att utveckla och ibland kanske väcka barnens nyfikenhet och tro på egna kreativa förmågor. Att kunna se, uppfatta och använda formerna på fler sätt än de givna. Att utveckla fantasin och uppfinningsförmågan genom att konstruera mönster eller fristående objekt av enkla geometriska former. Att tolka världen, omgivningen och konsten att berätta genom mönster.

Under workshopen diskuterar vi hur formerna är uppbyggda och hur de kan kopplas ihop och samverka med varandra. Genom att upprepa mönsterrapporterna på olika sätt kan barnen se vilka förändringar detta kan innebära, öva på att organisera utrymmen, och kanske lite tålamod.

 

Tekniken vi använder är blocktryck på textil. Samtliga stämplar (former) framtagna för projektet är variationer baserade på en kvadrat, liksidig triangel och cirkel. Formerna passar ihop och går lätt att kombinera med varandra. Det går att använda en enda form eller en kombination av olika för att bygga sitt alldeles unika mönster. Beroende på workshopens längd, kan vi antingen använda för projektet förberedda stämplar eller låta barnen skapa egna av lättarbetat material. De yngre barnen kan skapa och använda fria föreställande former för sina stämplar och lära sig geometrin bakom ett enklare mönster. Vi pratar om hur man fixerar och tvättar sina tryck.

Barnen trycker på var sin tygbit som sedan sys ihop till ett gemensamt konstverk att dekorera klassrummet eller en annan plats på skolan med. I slutet av terminen kan barnen ta hem varsin bit. Alternativt kan barnen skapa personliga nyttoföremål av sina tryck under lektionerna i syslöjd eller sätta upp dem på en ram.

 

Ursprungligen kommer jag från Ukraina och hanterar både ukrainska och ryska. Nu när det hemska och meningslösa kriget pågår och ukrainska flyktingar kommer så skulle jag kunna göra workshops för ukrainska barn på deras språk där kreativa skapandet kunde bidra till deras trygghet och förhoppningsvis viss återställning.

 

Om konstnären:

Mönster har alltid fascinerat mig, kan inte låta bli att se dem överallt. Det är något magiskt med upprepningar och olika konstruktioner – rogivande och fantasieggande då nya oväntade formationer uppstår av både former och mellanrum. I mitt konstnärskap skapar jag mönster genom att utforska och använda olika sätt att bygga dem på, olika textiltrycktekniker, material och användningsområden. Mest använder jag mig nu av blocktryck och schablontryck – teknikerna som varken kräver avancerad utrustning eller mycket plats och därmed är tillgängliga för alla. Det jag kommer fram till i mina experiment brukar jag lära ut på mina kurser och workshops.

 

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

verksamhetsutvecklare – konst

072 575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Pressbilder

Medverkande: Elena Semenova Esmail

Teknisk information

Målgrupp: Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet och pris:

Konstworkshop kort (120 min) 7500 + moms

Konstworkshop lång (180 min) 8500 + moms

Process (2×180 min) 16500 + moms

Andra tidsramar kan diskuteras

Resekostnader tillkommer.

Materialkostnader: 50:-/elev för tryckfärg, en bit av stämpelmaterial och en tygbit. Ytterligare material och verktyg diskuteras vid bokning.

Bokningsbar period: augusti, 2022 – december 2023

Storlek på klass: Halvklass (15 elever), en lärare ska vara med.

Lokal: Gärna en bildsal eller skolsal med bord och stolar. Hushållspapper och papper/tyg att skydda borden med. Tillgång till vatten och ev. en symaskin. Uppmana eleverna att ha på sig oömma kläder.