Din och min plats

ANNA ABRAHAMSSON
En kreativ process där vi jobbar med egna och varandras bildminnen i kollage

Din och min plats är en workshop med tre tillfällen där vi jobbar med målningskollage med utgångspunkt i elevernas egna foton av en plats/miljö som betyder något för dem. Vi målar, klipper, lägger till och formar och omformar bilden.

Det blir ett sätt för alla att utforska och hitta ett uttryck utifrån egna och andras platser. Att med kollagets och fantasins hjälp transformera platsen så att fler får en relation till bilden. En viktig del är att kommunikation, utbyte och respons ligger i bilden och det visuella.

Konstnären Anna Abrahamsson inleder med att visa bilder av egna verk och arbetsprocesser och berättar om anknytande konstprojekt. Vid denna kortare första träff, som kan göras digitalt från konstnärens ateljé, ges inledning och inspiration till eleverna. Läraren har kontakt med konstnären mellan tillfällena och mailar elevernas foton i förväg. Följande två tillfällen jobbar vi med workshopen. Var och en skapar sin egen bild, med ett utbyte från varandras bilder.

I slutet av sista passet har vi en genomgång där varje elevs arbete och deras del i andras bilder lyfts fram, som ett utbyte av berättelser.

Vid kontakt bestäms inledning och upplägg utifrån ålder och önskemål utifrån läroplan.

 

Om konstnären:

Anna Abrahamsson, konstnär bosatt i Gävle, arbetar med kollage, teckning, foto, måleri och temporära installationer. Hon har de senaste åren medverkat i samlingsutställningar och med platsspecifika verk utomhus samt gjort en offentlig gestaltning på Gävle Gästhamn. Aktiv med pedagogiska projekt med vuxna, barn och ungdomar och med konstprojekt och performance i samarbete med andra konstnärer.

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

verksamhetsutvecklare – konst

072 575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Medverkande: Anna Abrahamsson

Hemsida: www.annaabrahamsson.se

Teknisk information

Tillgänglig period: HT 2022-VT 2023

Pris: 12 000 kr inkl. material, exkl. reskostnader och moms

Målgrupper: Åk 1–9 (anpassas efter ålder)

Antal deltagare: Halvklass eller liten klass: 10–20 elever +deltagande lärare.

Längd/tid: 60+120+120 minuter (tre ggr varav två med eget skapande)

Lokalbehov: Klassrum med tillgång till vatten och färgkopiator/skrivare

Material som skolan står för: Digitala foton från eleverna, saxar, blyertspennor.

Material som ingår: Färg, penslar, papper, lim, utskrifter.