Rösträtt! Boka en Röstcoach till din förskola!

RöSTRäTT- SåNG På FöRSKOLAN!
Utåtriktade aktiviteter med Rösträttscoacher på förskolor i Gävleborg. Kan beställas fortlöpande!

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor.

Kultur Gävleborg arbetar med Rösträtt – sång på förskolan både regionalt och nationellt.

Projektsamordnare för det nationella projektet är UNGA Musik i Syd.  Nu satsar Kultur Gävleborg på Rösträtt – sång på förskolan i Gävleborg.

Syftet med hela projektet, som är riktat mot förskolor i Gävleborg, är att barn i förskoleåldern och pedagoger ska få ta del av ett Rösträttsprogram av en sångcoach från Gävleborg.

Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskolan.

Alla förskolebarn har rätt att få sjunga på sina villkor och alla pedagoger ska kunna använda sin sångröst utan att värdera den.

Kultur Gävleborg arbetar med olika satsningar inom projektet

•Utåtriktade aktiviteter med Rösträttscoacher på förskolor i Gävleborg där varje förskola i Gävleborg har möjligheten att boka en Rösträttscoach till sin förskola. Rösträttscoachen coachar barnen i sång men programmet innehåller också en form av kompetensutveckling för de vuxna för att personalen ska kunna fortsätta med metodiken.

 

 

Kontaktuppgifter

Lotta Hellsten, producent Kultur Gävleborg
070-516 59 57
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Spelperiod 2024 och framåt i samråd med ansvarig producent.
INGEN SISTA BESTÄLLNINGSDAG!

Pris 6000 kr/ 2 x 3 tillfällen per dag/grupp
I paketet igår: Fortbildningsfilmerna  Ta Ton som personalen  ser före första träffen.
3 träffar/barngrupp med en röstcoach samt uppföljning/utvärdering med personalen.

Medverkande:
En röstcoach.

Teknisk information

Målgrupp: 2-5år
Max antal deltagare: 15 barn + vuxna
Lokal: Spelyta/lokal: 4 x 3 meter gymnastiksal,

samlingssal, frigolvyta, barn i

halvcirkel på golvet
El: 230 V
Speltid: 30 – 40 min
Byggtid/rivtid: 30 min/20 min

Övrigt: 1-2 fst/dag på samma plats