Affischen som Röst

GATANS RUM
Skapande skola och medskapande process inom bild och form

Gatans Rum är ett demokratiprojekt som arbetar med den konstnärliga affischen som uttrycksform.

Demokrati är att våga uttrycka sina tankar och de ungas berättelser behövs i det offentliga samtalet. När Gatans Rum kommer till er skola arbetar vi med ett tema och använder vårt inspirationsmaterial Affischen som Röst för att komma igång med skapandet. Affischerna trycks upp med skolans kopiator och vi gör en utställning – direkt här och nu.

 

Gatans Rum Affischmuseum och Affischen som Röst

Gatans Rum är ett koncept i flera delar som vill inspirera till skapande och fördjupning. Hemsidan Gatans Rum Affischmuseum är ett levande museum där vi publicerar historiska och samtida affischer och de affischer som skickas till oss. Det finns rikligt med inspirationsmaterial i form av konstnärsporträtt, filmer från affischworkshops och övningar. En grupp kan skapa en redaktion och skicka in sina affischer för publicering under rubriken Våra redaktioner.

Vårt inspirationsmaterial Affischen som Röst är en mapp i A3 format med 20 starka affischer med tillhörande övningar.

När vi kommer till er skola så startar vi en process som går att använda i klassens eller skolans fortsatta arbete. Inspirationsmaterialet Affischen som Röst lämnar vi över när vår workshop är färdig. Den kan hängas upp till en utställning som inspiration för fortsatt arbete.

 

Gatans Rum – temavecka

Om skolan beslutar sig för att ha en temavecka så kan vi arbeta ämnesintegrerat ur olika aspekter.

 

Gatans Rum – digital affischworkshop

Vi tycker att det är fantastiskt att få träffas fysiskt men är det för långa avstånd eller av annan anledning så har vi stor erfarenhet av att utföra digitala affischworkshops. Då skickar vi nödvändigt material i förväg för gruppens förberedelser.

 

Om oss

Gatans Rum startade hösten 2018 som ett treårigt projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden och Söderhamns konstförening som projektägare. Vi som kommer till er skola har arbetat med Gatans Rum sedan starten och är Ingrid Bergström Nilsson och Ragnhild Sandelius Brodow från Söderhamn.

 

 

 

Kontaktuppgifter

Erik Anderman

verksamhetsutvecklare – konst

072 575 31 68

erik.anderman@regiongavleborg.se

Pressbilder

Medverkande: Ingrid Bergström Nilsson och Ragnhild Sandelius Brodow

Hemsida: www.gatansrum.se

Teknisk information

Tillgänglig: Efter överenskommelse

Årskurs: Åk 4-6, Åk 7-9 och Gymnasium

Typ av aktivitet: Affischworkshop 120 minuter

Konstform: Konst/Bild

Storlek på klass: Helklass – 30 elever

Lokal: Vanligt klassrum med vatten

Förberedelse och efterarbete i lokalen: 1,5 timmar

Vad behöver finnas: Tillgång till färgkopiator helst A3, papper för utskrift, saxar och limstift

Att tänka på/förberedelser/material: Det är bra om klassen har ett engagerande tema att arbeta kring. En lärare ska vara med under hela workshopen. Vi tar med det material som behövs för det kreativa arbetet.

Pris:

En workshop 7 500 kr + moms och resor

Ingår: Material + tryckta materialet Affischen som Röst

Kontakta oss om skolan vill arbeta med flera grupper.