Nationella minoriteter och minoritetsspråk

7 juni, 2024

Kommuner, regioner och statliga myndigheter har ett ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Enligt artikel 30 av Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter:

Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

I ljuset av detta så har vi lagt in ett till tvärperspektiv i den digitala utbudskatalogen på kultimera.se. Där kan man till exempel välja att bara visa utbud som är Äppelmärkt, men nu även urskilja det utbud som som på något sätt nämner minoriteter och minoritetsspråk.
Allt för att det ska bli lättare för er att hitta rätt.

Sprid gärna informationen till de ansvariga i er kommun, om ni ingår i finskt förvaltningsområde, bibliotekspersonal osv.
Läs gärna mer på: www.regiongavleborg.se/minoritet