Bokstart Gävleborg – En bra språkstart i livet

22 april, 2024

De allra minsta i Gävleborg ska redan från början få en bra språkstart i livet och Bokstart Gävleborg arbetar med just detta. I Bokstart Gävleborg samverkar bibliotek, BVC, logopedi och förskola. Målgrupper i Gävleborg är vuxna i de yngsta barnets (0-3 år) närhet samt personal i de samverkande yrkesgrupperna.

Forskning har visat att det bästa sättet att informera vuxna om barns språkutveckling är att träffa dem tillsammans med barnet och berätta om varför det är viktigt att prata, berätta och läsa för det lilla barnet. Bokstart handlar om just detta. Just nu pågår Bokstart i flera av länets kommuner, i lokala varianter.

Exempel på Bokstart i praktiken
Från biblioteket kommer kunniga Bokstartare till BVC eller familjecentral för att träffa familjen när bebisen är 5-8 månader. Bokstartaren berättar om varför det är viktigt att läsa högt, kommunicera och bekräfta sitt barn i språkandet. Bokstartaren lämnar också över en Bokstartspåse med en bok, information om att läsa högt, hur man läser högt och Läskompisarna Bella och Pärra.

Bokstart ordnar också kunskapsdagar för de personalgrupper som är delaktiga i arbetet. De innehåller bra föreläsningar om de minsta barnens språkutveckling och blandar forskning med praktiska metoder.

Läs mer om Bokstart på Region Gävleborgs hemsida eller ta del av publikationen om Bokstart här.